Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.06.2018

Etterlyser samordning

Frykter seismikk-konflikter

Norges Fiskarlag frykter at økt seismisk aktivitet i Nordsjøen skal medføre interessekonflikter med fiskeri. -Vi etterlyser bedre samordning fra myndighetenes side, sier fagansvarlig Sonja Elin Kleven Jakobsen.

Norges Fiskarlag har i flere måneder arbeidet intensivt for å forebygge det potensielle store konfliktpotensialet som ligger i den varslede og økte seismikk-aktiviteten.

-Vi er bekymret for gjennomføringen av fiskeriene i andre og tredje kvartal i 2018 i Nordsjøen, sier Kleven Jakobsen.

Norges Fiskarlag sendte 31. mai et brev til Olje- og energidepartementet og til Nærings- og fiskeridepartementet der vi viste til våre bekymringer knyttet til svak koordinerende praksis på området.

Tas ikke på alvor

Denne sesongen er det innmeldt åtte undersøkelser med noder, hvorav fem er havbunnseismiske undersøkelser, og tre er elektromagnetisk. Alle disse undersøkelsene er planlagt i den vestre delen av norsk sokkel. I tillegg til dette er det meldt inn tre større 3D/4D undersøkelser med tauet seismikk. Dette gjelder Vikingbanken, og sentrale deler av Nordsjøen, sør til Utsiragrunnen. De sistnevnte undersøkelsene må sees i sammenheng da de beslaglegger store arealer.

-I praksis vil store deler av Nordsjøen være stengt for fiske dersom alle undersøkelsene gjennomføres som planlagt i perioden mai til september, påpekte vi i vårt brev til myndighetene.

-Vi har siden fulgt opp med omfattende dialog og de siste tre ukene flere ukentlige møter med seismikkselskapene, samt Fiskeridirektoratet og våre kolleger i Fiskebåt, sier Sonja Elin Kleven Jakobsen.

-MÅ koordineres ovenfra

Norges Fiskarlag mener at det er store mangler ved koordineringen av den seismiske aktiviteten på norsk sokkel per i dag.

-Vi er tydelig på at aktiviteten bør planlegges på en helhetlig måte, slik at man unngår konflikt med fiskeriene i områdene hvor undersøkelsene skal foregå. Senest torsdag fikk vi melding fra Oljedirektoratet der de oppfordrer oss til å ta kontakt med Norsk olje- og gass for å koordinere oss, sier Kleven Jakobsen.

-Dette har vi gjort og gjør vi hele tiden, men vårt poeng er at den typen kontakt ikke er tilstrekkelig for å bøte på de store manglene i regelverket.

-Vi bruker sammen med vårt medlemslag Fiskebåt og Fiskeridirektoratet svært mye tid på brannslukking. Vi ønsker heller å delta i en helhetlig planlegging av gjennomføring av undersøkelsene på norsk sokkel før sesongen starter. Vi ønsker å bidra så godt vi kan med å finne løsninger, men koordineringsansvaret må være hos petroleumsmyndighetene som har sektoransvar for denne virksomheten. Slik myndighet må lovreguleres, og delegeres til Oljedirektoratet. Dette har vi understreket i vår kontakt med myndighetene og gjentatt ved flere anledninger.

-Nå kan vi som interesseorganisasjon ikke lenger akseptere myndighetenes ansvarsfraskrivelse når det gjelder koordineringsansvaret, sier Sonja Elin Kleven Jakobsen.

Skyter av flere selskaper

Norges Fiskarlag har gjennomgående god kontakt med petroleumsnæringen. Noen av selskapene har også tatt kontakt og vi har direkte samtaler for å bidra til å samordne med dem.

Fredag morgen valgte Equinor på anmodning fra Fiskarlaget å sette undersøkelsene ST18003 (Geo Coral) og ST18202 (WG Tasman, WG Cook og WG Emerald) på Oseberg på pause fram til mandag 18.6. klokken 14:00, på grunn av potensiell konflikt med fisket etter nordsjøsild.

-Det pågår nå et omfattende fiske i Nordsjøen, med nordsjøsildfiske, industrifiske, og noe fiskeriaktivitet med garn. Vågehvalfangst er også aktuelt i området. Equinor har bedt om et dialogmøte klokka 11:00 på mandag for å diskutere status og vegen videre. Dette viser at dialogen med Equinor fungerer og at selskapet lytter til fiskerne, poengterer Kleven Jakobsen.

Ber om regelverk

Norges Fiskarlag har primært bedt Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet finne en løsning på den varslede konfliktsituasjonen i midtre del av Nordsjøen så snart som mulig.

-Vi mener også at regelverket må endres slik at fiskeriinteressene får sterkere rettsvern. Dette har vi så langt ikke fått skikkelig svar på fra myndighetene. Derfor velger vi som organisasjon nå å synliggjøre denne saken etter at vi i en lang periode har arbeidet etter en tanke om stille diplomati, avslutter Sonja Elin Kleven Jakobsen.

 

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Sonja Elin Kleven Jakobsen, mobil: 940 80 674