Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.03.2018

Etterlyser mer oljekvalitet

TFO 2018

Norges Fiskarlag forventer en grundig analyse av effekten åpning av nye oljefelt vil ha på fiskeriene. Dette er ikke godt nok belyst i TFO 2018, skriver Fiskarlaget i et høringssvar om TFO – tildeling forhåndsdefinerte områder.

Olje- og energidepartementet har foreslått en rekke nye blokker for oljevirksomhet i Barentshavet og i Norskehavet og har invitert til høring om blokkene.

Vil ha TFO-info

I vårt høringssvar til departementet påpeker Fiskarlaget at det foreligger alt for lite informasjon om TFO-ordningen, regelverk og hvilke «petroleumsfaglige» vurderinger som ligger til grunn for forslag til utlysning av blokkene i TFO for 2018.

Norges Fiskarlag finner det heller ikke godt nok at departementet henviser til at det er gjort vurderinger opp mot forvaltningsplanene for de respektive områdene, all den stund disse planene nå er gamle og klar for revisjon. Arbeidet med revisjon av helhetlig plan for Norskehavet skal være ferdig i 2019.

Spørsmålstegn

Norges Fiskarlag setter også spørsmålstegn ved at det i TFO 2018 er henvist til at utlysningen av blokkene er basert på petroleumsfaglige vurderinger, gjort av Oljedirektoratet. Vi påpeker at ingen av disse vurderingene er synliggjort i utlysningen, og henviser til at også Riksrevisjonen har støttet Fiskarlagets bekymring om manglende vurderinger av miljø- og fiskerispørsmål i TFO-ordningen.

-Vi kan ikke se at Olje- og energidepartementet har endret kurs her, skriver vi i vårt svar til departementet, som du i sin helhet kan lese i vedlegget under.