Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.05.2017

Etterlyser kloke hoder

Søknadsfrist 15. juni

20 studenter etterlyses nå til å få innsidekjennskap om sjømatnæringen. Det er sjømatnæringens rekrutteringsprosjekt Sett Sjøbein som inviterer studenter fra ulike studieretninger til Sunnmøre for å delta i Marin student Bootcamp i slutten av august. Søknadsfrist 15. juni.

Sett Sjøbein har nå gått bredt ut til alle universiteter og høyskoler i Norge med denne markedsføringen.

Høsten 2017 skal Sett Sjøbein arrangere to marine student-bootcamper, og søker etter motiverte studenter som vil bli bedre kjent med næringen.

Studenter fra alle studieretninger kan delta og det er nå åpnet for å søke på den første bootcampen som gjennomføres på Sunnmøre 26. august-1. september.

De som blir valgt ut får besøke spennende bedrifter, møte kreative folk og mulighet til å knytte viktige kontakter. Deltakerne får en oppgave som skal løses i tverrfaglige grupper og presenteres for en jury. Vinnerbidraget blir presentert 31. august på konferansen Pelagisk Arena 2017 i Ålesund.

Bootcamp?

Marin student-bootcamp 2017 Villfisk, finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet. Sett Sjøbein, som står for organiseringen, har arrangert flere bootcamper tidligere, alle med ulikt innhold. Det vil bli gitt minimalt med informasjon til deltakerne i forkant. Er du nysgjerrig på bootcampkonseptet kan du se film fra en bootcamp fra 2016 på Sett Sjøbeins Youtubekanal.

Hvem kan søke?

•Student i sluttfasen på bachelornivå eller masternivå på høyskole eller universitet i Norge. Alle studieretninger kan søke!
•Du trenger ikke å kunne noe om hav eller fisk, men ha vilje til å lære og se hvordan det du kan fra før kan brukes i sjømatnæringen
•Interessert i å lære mer om sjømatnæringen
•Har høy arbeidsmoral og samarbeidsevne

Hva får deltagerne?

•Deltakerplass til 20 studenter
•En uke sammen med andre engasjerte studenter fra hele landet
•Bedriftsbesøk, opplevelser
•Møter med sterke fagpersoner og interessante problemstillinger
•Kostnader forbundet med reise og opphold dekkes av arrangørene

SØKNADSFRIST 15. JUNI 2017

Skriv en god søknad der du forteller hvorfor vi skal velge deg, bruk digitalt søknadskjema her!

De som blir valgt ut vil bli kontaktet innen 23. juni.

Til orientering vil Bootcamp nr 2 bli arrangert i slutten av oktober, og den blir det mulig å søke om å delta på etter sommerferien med søknadsfrist 15. september.

#marinbootcamp17

Sett Sjøbein

Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeid for å sikre rekruttering og kompetanse til sjømatnæringen. Ulike rekrutterings- og kompetansetiltak gjennomføres i henhold til årlige føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Sett Sjøbein finansieres av NFD og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Sett Sjøbein ble etablert i 2008.