Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.07.2015

Et steg i riktig retning

Sjømatalliansen om EU-avtale

Regjeringen viser vilje i sin nye avtale om markedsadgang med EU. – Nå må også Stortinget stille seg bak et videre arbeid, mener Sjømatalliansen.

Det ble mandag 20. juli klart at Norge har inngått en ny handelsavtale om markedsadgang for norsk sjømat med EU. Mens annen industri har tollfri adgang til EU-markedet, møter norsk sjømatnæring ekstra toll på de fleste produkter. Den nye avtalen innebærer i hovedsak en økning i tollfrie kvoter på noen bearbeide produkter i silde-sektoren. 

– For sjømatnæringen er EU et svært viktig marked. Denne avtalen er god innenfor det handlingsrommet regjeringen har hatt, sier styreleder i Sjømat Norge Inger Marie Sperre.

Avtalen gir nye tollfrie kvoter på fryst makrellfilet og makrellapper, fersk sildefilet og sildelapper. I tillegg er det og en økning i kvoten på krydder og eddiksild.

En varig avtale
Inger Marie Sperre legger imidlertid ikke skjul på at næringen har behov for en varig tollfri markedsadgang til EU-markedet.

– EØS-avtalen ga all annen industri tollfri adgang til EU-markedet. Det har hatt stor betydning for Norge. For sjømatnæringen er det derfor viktig at vi får like god markedsadgang som øvrig industri.

Norsk sjømatnæring har i flere tiår slitt med en svært utfordrende tilgang til sitt viktigste marked. I 2014 eksporterte en samlet sjømatbransje for hele 43 milliarder kroner til EU. Det er 62 prosent av den totale sjømateksporten.

– Det sier seg selv at vi trenger god markedsadgang til EU-markedet, sier Kjell Ingebrigtsen som er leder i Norges Fiskarlag.

Han er i likhet med Sperre enig i at regjeringen har gjort en god jobb i forhandlingene med EU, men etterlyser større vilje til å løfte spørsmålet om markedsadgang i Stortinget.

-Vi har en behov for en varig avklaring slik annen industri har. Derfor er det viktig at hele Stortinget nå støtter opp om regjeringens retning, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

De to fiskeritoppene uttaler seg ikke alene. Bak seg har den en alliansen med de øvrige sjømatorganisasjonene. I 2014 etablerte de Sjømatalliansen som også består av Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Fiskebåt og Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd.

For mer informasjon

Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen: 922 84 719

Styreleder i Sjømat Norge, Inger Marie Sperre: 924 03 932