Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
31.08.2022

– Et nyttig verktøy

Digitale møter

– Vi er fornøyd med erfaringene fra de digitale fiskarmøtene vi har holdt så langt, og vil bruke denne plattformen oftere i kontakt med våre medlemmer. Dette sier generalsekretær Sverre Johansen.

Tirsdag ettermiddag 30. august ble det holdt et webinar om vindkraft til havs, der en rekke interne og eksterne innledere deltok. Totalt var det mer enn 40 deltagere i møtet.

Overskriften for møtet var gitt i følgende problemstilling: I hvilken grad er vindkraft til havs et problem for fiskerinæringa?

I løpet av det to timer lange møtet ble det gitt status for Fiskarlagets arbeid med den omfattende arealkampen og erfaringer fra fiskere knyttet til de prosessene som går på dette nå. Også Fiskeridirektoratet og NVE deltok med innlegg.

Terje Eriksen er leder i Fiskarlaget Vest og delte sine erfaringer fra fiske ombord i Herøyfjord. Terje er utdannet innen nautiske fag med styrmannsskole, og han har omfattende erfaring fra sokkelen i Brasil, Middelhavet og både britisk og norsk sektor i Nordsjøen.

Effektivt

Den digitale plattformen og at vi alle har mulighet til å være med i slike møter enten via datamaskin eller mobiltelefon gjør løsningen ekstra godt anvendelig, fremhever generalsekretæren.

– Ja, min opplevelse av dette møtet er at man kan dele innspill og delta i møtet bare man har dekning,  blant annet nevnte en av deltagerne at han var med på satellitt, noe som ytterligere understreker poenget. Børre Johannessen fra Lurøy viste det også da han holdt sitt innlegg. Vi så at han var om bord og han fortalte at han var på vei for å levere fangst. Dette gir en «live-følelse» som passer bra i vår sammenheng og sier litt om fleksibiliteten vi kan ha og muligheten den digitale møteplattformen gir for at man kan delta – også de som er på havet, sier Johansen.

Skjermfoto fra møtet under innlegget fra Børre Johan Johannessen. Han er leder i Lurøy Fiskarlag og ga en status fra sitt engasjement knyttet til vindkraft på havet på Helgelandskysten.

App og nett

Sverre Johansen sier det utover høsten vil bli arbeidet med flere viktige saker for fiskerne, som arbeidet med kvotemeldingen og også organisasjonssaken som skal behandles i medlemslagenes årsmøter, som kan være aktuelle tema for denne typen plattform og medlemskontakt.

– Vi planlegger flere digitale fiskarmøter utover høsten, og mener dette er en godt egnet møteform for å informere og ha en aktiv dialog med våre medlemmer, sier Sverre Johansen.

Jan Henrik Sandberg er seniorrådgiver i Norges Fiskarlag og fagansvarlig for vindkraftarbeidet i organisasjonen. Han ga en status på Fiskarlagets arbeid og syn knyttet til vindkraft til havs.