Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.12.2017

Et hav av yrkesmuligheter

i sjømatnæringen

Sett Sjøbein og Ungt Entreprenørskap viderefører suksessen og engasjerer ungdom til å se muligheter i sjømatnæringen. Nasjonal finale for årets «Ringer av vann» holdes i Stavanger i januar 2018.

Denne høsten har elever i ti fylker deltatt på marine innovasjonscamper; Ringer av vann – sjømat for framtiden. For de fleste ungdommene er dette det første møtet med sjømatnæringen.

Gruppene med de beste løsningene inviteres nå til en nasjonal finale 10. – 12. januar 2018 i tilknytning til Det Norske Måltid i Stavanger. Finalen finansieres av stiftelsen Nor-Fishing.

Vekstnæring med behov for kompetanse

I 2017 vil Norge eksportere sjømat for mer enn 90 milliarder kroner. Dette gjør sjømat til en av våre viktigste eksportvarer. Til tross for dette har de unge lite kunnskap om bransjen og yrkesmulighetene den tilbyr.

– Vårt mål med prosjektet er at flere unge får øynene opp for de spennende og varierte jobbmulighetene som finnes i tilknytning til sjømatnæringen. Innovasjonscampene bidrar til at elevene får ønske om, og styrket evne til, fremtidig entreprenørskap og gründervirksomhet i sjømatnæringen, sier Janita Arhaug, leder for Sett Sjøbein.

Sjømatnæringa får vist seg fram

– Dette er et godt eksempel på samarbeid mellom skole og næringsliv. Vi bygger kunnskap om sjømatnæringen, samtidig som elevene får prøvd seg på innovasjon, nytenkning og samarbeid. Læringen blir virkelighetsnær og det engasjerer elevene, sier Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Te av tørket tang fra Lofoten, oppvaskmiddel av galleblære, biodrivstoff fra fiskeavføring og eksport av norsk havvann er blant ideene elevene har kommet opp med.

Elever fra Hedmark, Vestfold, Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Nordland, Troms og Finnmark deltar i prosjektet dette skoleåret.

Viktig tiltak

Stiftelsen Nor-Fishing ønsker å støtte ulike tiltak som bidrar til oppmerksomhet og rekruttering til sjømatnæringene. «Ringer av vann» er derfor et naturlig prosjekt for oss å være med på. Det er utrolig inspirerende å møte unge med spennende ideer, og ikke minst entusiasme og pågangsmot. Det lover godt for framtidens sjømatnæring, sier Liv Holmefjord som er styreleder i stiftelsen.

 

SETT SJØBEIN er et nasjonalt samarbeidsprosjekt for å synliggjøre muligheter i sjømatnæringen, innenfor havbruk, fiskeri og sjømatforedling – og alle ledd i disse næringene, overfor ungdom. Ulike rekrutterings- og kompetansetiltak gjennomføres i henhold til årlige føringer fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Sett Sjøbein administreres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). www.settsjobein.no

UNGT ENTREPRENØRSKAP er en ideell, landsdekkende organisasjon som arbeider for å bygge elevers og studenters kompetanse i innovasjon og entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap tilbyr et tyvetalls entreprenørskapsprogrammer, fra grunnskole til høyere utdanning, og alle programmene er forankret i Kunnskapsløftet (LK-06). Se www.ue.no

STIFTELSEN NOR-FISHING ble etablert i 1992 av det Kgl. Fiskeridepartement og har ansvaret for å avholde de internasjonale messene Nor-Fishing for fiskerinæringen og Aqua Nor for akvakulturnæringen. I tillegg til utstillingen arrangeres det flere seminarer, konferanser og egen studentdag. Begge messene avholdes i Trondheim Spektrum i august og har rundt 20 .000 besøkende hvert år. www.nor-fishing.no www.aqua-nor.no

DET NORSKE MÅLTID startet i 2008 og er landets viktigste matpris. I år har over 200 produsenter fra hele landet meldt på sine produkter i 13 kategorier. Gjennom tre dommerrunder blir produktet smakt, vurdert og evaluert. Vinnerne blir annonsert under finalen 12.01.18, og det å gå til topps gir mange nye muligheter for synlighet og markedstilgang. Målet til Det Norske Måltid er å bidra til næringsutvikling gjennom å øke etterspørselen, skape stolthet og styrke omdømmet for norsk matproduksjon. www.detnorskemaltid.no