Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.08.2019

EØS-avtalen viktig

Har stor betydning

– Vi må holde på EØS-avtalen! Det sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen som en respons på dagens debatt om avtalen på «Brennholm» i Arendal.

Arendalsuka er godt i gang, og dagens EØS-debatt samler mye folk på fordekket av «Brennholm» ved kai i Pollen.

Overskriften for debatten er «Det europeiske markedet er Norges største og viktigste handelsområde. Hva skjer for norsk fiskerinæring dersom EØS-avtalen ryker?»

Viktig grunnpilar

– Vi vil gjøre sjømatnæringen en bjørnetjeneste om vi kutter EØS-avtalen, og i alle fall uten å ha et minst like godt alternativ å ty til, understreker Kjell Ingebrigtsen.

– Det er viktig at vi tar inn over oss at dagens rammeverk skaper en handelspolitisk stabilitet for en av nasjonens viktige eksportnæringer. Vi i sjømatnæring må kunne kjenne oss trygg på at våre myndigheter har den nødvendige tilnærmingen til denne saken. Så langt tyder alt på det, men det må ikke være tvil om dette, sier Ingebrigtsen.

Europa er viktig

Det europeiske markedet er Norges største og viktigste, og om lag 75 prosent av norsk eksport går til EØS-området.

Journalist Kjersti Sandvik leder debatten, der disse diskuterte norsk tilnærming til saken:

  • Torbjørn Røe Isaksen – næringsminister (H)
  • Ruth Grung – medlem av næringskomiteen på Stortinget (Ap)
  • Robert Eriksson – administrerende direktør i Sjømatbedriftene
  • Jens Kihl – politisk kommentator, Bergens Tidende
  • Jonny Lokøy – Pelagisk Forening

"

Bildetekst:

Oversiktsbildet fra styrhuset på Brennholm viser en godt besøkt debatt i et trivelig havnemiljø i Arendal.

Debatten foregår mellom 14 og 16 tirsdag, og Kjersti Sandvik har lagt opp til å belyse følgende sentrale spørsmål i løpet av ettermiddagen:

  • Hva vil konsekvensene være om Norge lar seg inspirere av britene og går for en reforhandling av EØS-avtalen?
  • Finnes det i det hele tatt et handlingsrom for å utforske alternativene til dagens EØS-avtale?
  • Hvilke konsekvenser kan britenes brexit ha for Norge?