Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.03.2014

Enighet om nye minstepriser

Torskeprisen uendret- hyse og sei

Råfisklaget og fiskeindustrien kom tirsdag til enighet om videreføing av minsteprisene for torsk og et løft på 50 øe i minsteprisene for hyse og sei.

Et tydelig signal på at prisbunnen er nådd for denne gang, sier fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

Norges Råfisklag og fiskeindustrien har etter drøftelser kommet til enighet om nye minstepriser for fisk.-

– Norges Fiskarlag er glad for at Råfisklaget og industrien har blitt enige om nye minstepriser. Dette er et tydelig signal på at markedene er i forbedring, sier leder Kjell Ingebrigtsen.-

Torskeprisen forblir uendret, og hyse, sei og kvitlange øker med kr 0,50. Kveite øker med kr 5.-

– Når det gjelder oppgangen på andre arter som hyse, sei, kvitlange og kveite er dette positivt og vil bidra til å øke mulighetene for et forbedret grunnlag for blandingsfiske resten av året, sier Ingebrigtsen.

– Fiskerne hadde nok håp om økte torskepriser også, men i denne sammenhengen er det viktig å se på den positive tendensen for de generelle prisene. Markedene går oppover, og prisene likeså. Dette beviser nok en gang at de avveiningene Råfiskalget tok i vinter på prisfastsettelsen var korrekte.-På mange måter er dette et tydelig signal på at prisbunnen for denne gang er nådd.

Nye og endrede minstepriser gjeldende fra og med mandag 5. mai 2014 og inntil videre:

Torsk over 6,0 kg kr 14,00 (uendret)
Torsk 2,5-6,0 kg kr 11,25 (uendret)
Torsk 1,0-2,5 kg kr 10,25 (uendret)
Torsk under 1,0 kg kr 9,00 (uendret)

Hyse over 0,8 kg (snøefanget) kr 11,50 (+ kr 0,50)
Hyse over 0,8 kg (andre redskaper) kr 9,25 (+ kr 0,50)
Hyse under 0,8 kg kr 6,50 (+ kr 0,50)

Sei over 2,3 kg kr 9,50 (+ kr 0,50)
Sei 1,2-2,3 kg kr 8,00 (+ kr 0,50)
Sei under 1,2 kg kr 6,00 (+ kr 0,50)

Kvitlange over 2,0 kg kr 8,50 (+ kr 0,50)
Kveite under 20 kg kr 55,00 (+ kr 5,00)
Hau av torsk til konsum kr 0,50 (- kr 0,25)

Les pressemeldingen fra Råfiskalget her