Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
12.10.2017

Enighet om makrell

Avtale for 2018 signert

Norge, EU og Færøyene har inngått en avtale om en totalkvote (TAC) på 816 797 tonn makrell for 2018. Dette er en nedgang på 20 prosent fra kvoten for 2017.

– Jeg har forståelse for at det er en utfordring for mange fiskere når kvotene går ned, særlig når makrellbestanden er i en så god forfatning som den er, men vi kan være fornøyd med at de tre kyststatene er enige om en kvote for 2018. Gitt de rådene vi har fått fra ICES så mener jeg at dette er en god avtale, omstendighetene tatt i betraktning, , sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding fra NFD.

I tråd med råd

De tre kyststatene ble samtidig enige om en ny forvaltningsstrategi for makrell i tråd med rådgivning fra ICES.

– Det er positivt at vi har fått en ny forvaltningsstrategi basert på anbefalingene til ICES, sier fiskeriminister Sandberg.

Kvoten er fordelt med henholdsvis 183 857 tonn til Norge, 102 924 tonn til Færøyene og 402 596 tonn til EU. Denne fordelingen er igjen basert på fordelingsnøkkelen som ble fastlagt i trepartsavtalen fra 2014. De tre kyststatene har også satt av en andel tilsvarende 15,6 % av totalkvoten til øvrige kyststater og andre stater som fisker makrell i internasjonalt farvann.

Som forventet

Norges Fiskarlag var i forhandlingene representert med tre medlemmer i den norske forhandlingsdelegasjonen; Kåre Heggebø, Jonny Berfjord og Audun Maråk.

Fiskarlagets nestleder Kåre Heggebø sier i en kommentar at avtalen er i tråd med forventningene ut fra havforskernes råd.

-Det er positivt og uttrykk for en ansvarlig tilnærming fra avtalepartene at vi kommer frem til en avtale og at kvotene fordeles etter de prinsippene vi har fulgt over tid, sier han.

Les makrellavtalen 2018