Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.12.2017

Enighet om 2018

Sild og kolmule på plass

Kyststatene har i forhandlingene i København blitt enige om en avtale for 2018 om sild og kolmule.

Kolmuleavtalen er relativt lik avtalen for 2017 med et tillegg i totalkvoten. Uttaket er satt likt med årets råd fra ICES på (TAC) 1 387 872 tonn.

For NVG-sild har kyststatene blitt enige om en totalkvote (TAC) på 435 000 tonn for 2018. Uttaket blir trolig større enn dette som følge av nasjonalt fastsatte egne kvoter.

– Dette er avtaler som vi må si oss rimelig godt fornøyd med alt tatt i betraktning, sier Jan Birger Jørgensen som var Fiskarlagets delegasjonsleder under forhandlingene i København.

Han opplyser for øvrig at det vil bli et møte mellom kyststatene i første halvår neste år for å revidere forvaltningsplanene for NVG-sild.