Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.06.2021

Enighet i Tromsø

Felles uttalelse

I en felles uttalelse fra Norges Fiskarlag og Fiskarlaget Nord er det enighet om at det skal arbeides etter Fiskarlagets formålsparagraf som har som hovedmålsetting å samle alle landets fiskere i en organisasjon.

Felles uttalelse fra Norges Fiskarlag og Fiskarlaget Nord

Norges Fiskarlag og Fiskarlaget Nord, er begge enige om at det er behov for organisasjonsmessige endringer i Norges Fiskarlags. Dette har Landsmøtet i 2017 og 2019 erkjent og det har også blitt påpekt av Landsstyret.

Vi arbeider alle etter Fiskarlagets formålsparagraf som har som hovedmålsetting å samle alle landets fiskere i en organisasjon.

Det er stor interesse blant medlemslagene i Norges Fiskarlag for å etablere et Nord-Norges Fiskarlag og et Sør-Norges Fiskarlag. Dette er positivt, og i samsvar med det Fiskarlaget Nord tidligere har arbeidet for.

I denne situasjonen er det irrelevant for Norges Fiskarlag å drøfte videre oppfølging av Landsstyrets vedtak angående grunnlag for eksklusjon av Fiskarlaget Nord.

Styret i Fiskarlaget Nord vil arbeide for å få tilslutning fra sitt årsmøte til å inngå i denne prosessen. Fram mot årsmøtet, deltar Fiskarlaget Nord i prosessen under den forutsetning at årsmøtet gir sin tilslutning.

Det er kun medlemslagene i Norges Fiskarlag som kan beslutte om det skal inngås et formelt samarbeid eller sammenslutning.

Dersom lagene beslutter å starte sammenslåingsprosesser vil Norges Fiskarlag bistå i den grad dette er ønskelig fra lagenes side.

Norges Fiskarlag og Fiskarlaget Nord er enige om å jobbe konstruktivt fram mot kommende årsmøter og Landsmøte.