Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.08.2018

Enig om fast møtepunkt

Med Sjøfartsdirektoratet

Ledelsen i Norges Fiskarlag og Sjøfartsdirektoratet har onsdag hatt kontaktmøte med drøfting av aktuelle saker. Det er også enighet om å innføre en ordning med faste kontaktmøter mellom organisasjonene.

Det er i det daglige en tett og god kontakt på fagnivå mellom medarbeidere i Fiskarlaget og Sjøfartsdirektoratet. Til nå har det ikke vært faste møter på sjefsnivå. Under møtet i dag ble det enighet om at de to organisasjonene heretter vil legge opp til et fast årlig møte i tillegg til den løpende faglige kontakten.

– Vi har etablert denne typen møter med flere samarbeidsparter, og vi ønsker også et slikt møte med en så sentral samarbeidspartner som Sjøfartsdirektoratet, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen. Han sier Fiskarlaget setter pris på at sjøfartsdirektøren umiddelbart responderte positivt på forslaget.

– Vi ønsker å bruke denne typen møter til å styrke kontakten og bidra til å tilrettelegge for god synliggjøring av fiskernes behov og ønsker, ut over det vi kan få til for eksempel gjennom de svarene vi gir direktoratet i høringer og enkeltsaker, understreker Ingebrigtsen.

I møtet ble det blant annet gitt en status på sjøfartssaker som er viktig for Fiskarlagets medlemmer nå, der hviletidsaken og arbeidet med det felles holdningsskapende sikkerhetsprosjektet er øverst på agendaen.

Tangerende regelverk mellom Fiskeridirektoratet og Sjøfartsdirektoratet ble også diskutert, samt at Fiskarlaget ga en kort innføring om hvordan vi i organisasjonen arbeider med høringsprosesser.

– Vi understreket overfør de fire sentrale medarbeiderne fra direktoratet at vi i Norges Fiskarlag arbeider bredt og tungt med mange av sakene som kommer fra Sjøfartsdirektoratet. Vi understreket også at vi setter pris på at Fiskarlagets synspunkt ofte gis tung vekt nettopp fordi vi representerer en så stor andel av de aktuelle gruppene som omfattes av like typer regelverk, sier Kjell Ingebrigtsen.

Deltagerne i møtet:

  • Sjøfartsdirektoratet: Sjøfartsdirektør Olav Akselsen, Geirmund Eikje, Hilde Stange og Arild Lie
  • Fiskarlaget: Leder Kjell Ingebrigtsen, generalsekretær Otto Gregussen, Jan Birger Jørgensen, Joakim Martinsen og Jan-Erik Indrestrand