Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
26.03.2014

Endringer i strukturkvotetaket

Protokoll- arbeidsutvalgsmøte 20.0

20.03.2014 behandlet Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag bl.a. høingsnotatet fra Nærings- og fiskeri-departementet om forslag til økt strukturkvotetak og konsesjonskapasitet for pelagiske trålere.

Arbeidsutvalget går i mot Nærings- og fiskeridepartementets forslag om å øke struktur-kvotetaket og konsesjonskapasiteten for pelagiske trålere.

Årsaken til dette er at arbeidsutvalget «… mener at en innenfor de ulike flåtegruppene i havfiskeflåten nå er kommet langt nok med hensyn til strukturering. Fiskerettighetene generelt i havfiskeflåten er i alt for stor grad samlet på få hender og har svært stor verdi. Det setter næringen og flåten i en uheldig situasjon bl.a. i forhold til generasjonsskifte som i stor grad vanskeliggjøes eller umuliggjøes. Det samme gjø seg gjeldende i forhold til ordinært salg. Dette skaper bl. a et stort press mot deltakerloven samtidig som også den regionvise konsentrasjonen av rettigheter økes.»