Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.05.2015

Endring i ERS over 15 meter

Info fra Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet har fredag gjort endringer i kravet til elektronisk rapportering for norske fiske- og fangst fartøy over 15 meter (ERS). Endringene gjelder flere grupper.

Fiskeridirektoratet melder at endringene trer i kraft straks. Så minner direktoratet også om at kravet til rapportering i tråd med havnestatsregime trer i kraft 1. juli i år.

I informasjonen fra Fiskeridirektoratet opplyses det om følgende endringene i den elektroniske rapporteringen for fartøy over 15 meter fra fredag 29. mai:

  • fartøy som driver fangst av snøkrabbe må rapportere antall teiner som innsats i den daglige fangstmeldingen (DCA)
  • fartøy som setter fangst i merd nærmere enn 2 timer fra havn, får unntak fra tidsfristen for rapportering av havneanløp (POR)
  • kravet til rapportering i tråd med havnestatsregimet for norske fartøy som fører fangst for utenlandske fartøy tatt i NEAFCs konvensjonsområdet utvides
  • det presiseres at skipper ved sending av manuelle meldinger ved feilsituasjoner, må oppgi både fornavn og etternavn

Les den gjeldende forskriften