Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.03.2014

Endrer torskereguleringene

Virkning fra mandag 24. mars

Fiskeridirektoratet har torsdag varslet endring i reguleringsopplegget for den minste kystfiskeflåten i fisket etter torsk nord for 62°N.

Som følge av svært høy fisketakt hittil i år, ser Fiskeridirektoratet det nødvendig å justere reguleringene for å dempe fisketakten for de minste fartøyene, heter det i meldingen.

Fiskeridirektoratet varsler at det med virkning fra og med mandag 24. mars blir endrede rammene for det frie fisket etter torsk nord for 62°N for fartøy under 11 meter støste lengde i lukket og åpen kystgruppe.

Fiskeridirektoratet har i samråd med fiskerinæringen besluttet å innføe romslige maksimalkvoter både i åpen og lukket kystgruppe, melder direktoratet på sin nettside.

Se utslagene dette gir i tabellene du finner i omtalen av denne saken på direktoratets hjemmeside.