Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.07.2015

Endrer kontrollrutinene

Årets makrellfiske

Kontrollrutinene for makrellfisket endres foran årets sesong slik at makrellflåten skal behandles på linje med andre flåtegrupper.

I et brev til næringen fra Fiskeridirektoratet heter det at:

«Fiskeridirektoratet har som kjent i forbindelse med fisket etter makrell i en årrekke tilskrevet rederier og organisasjoner som har fartøy med rettigheter til å drive fiske etter makrell. Hensikten var å forberede disse på at inspektører fra Fiskeridirektoratet ville bli satt om bord på noen av fartøyene under makrellfisket i kommende sesong.

Slik situasjonen er i dag ser vi ikke nødvendigheten av å fortsette denne rutinen og vi vil behandle makrellflåten på lik linje med andre flåtegrupper som driver fiske i Norges Økonomiske sone.

Det betyr at inspektører kan settes om bord på fartøy som fisker makrell over kortere eller lengre perioder basert på forløpende vurderinger av situasjonen i fiskeriene.

Kommunikasjonen mellom Fiskeridirektoratet og det enkelte fartøy vil foregå på den måten som til enhver tid er mest hensiktsmessig, med tanke på tidsaspektet.»