Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.05.2021

Endrer karanteneregler

For sjøfolk mm

Det blir fra fredag unntak fra karantenehotell for sjøfolk som skal mønstre på skip og for personer som skal utføre samfunnskritiske oppgaver i Norge.

Regjeringen har besluttet at sjøfolk som kommer til Norge for å arbeide på skip unntas fra plikten til opphold på karantenehotell når de ankommer Norge etter å ha oppholdt seg utenfor EØS/Schengen og Storbritannia. Det gjøres også unntak fra karantenehotell for personer som skal utføre kritiske samfunnsfunksjoner i Norge.

I en pressemelding fredag ettermiddag opplyses det at endringene trer i kraft kl. 15:00, fredag 21. mai. Personer som allerede sitter på karantenehotell kan innrette seg etter de nye reglene fra dette tidspunktet. Endringene innebærer at disse gruppene kan benytte karantenereglene slik de gjorde før innskjerpingen 9. mai. Sjøfolk som skal mønstre på skip i Norge vil kunne ha karantetiden om bord på skipet de skal jobbe på. Samfunnskritiske personer som skal jobbe i Norge kan gjennomføre karantene i egen bolig eller på et oppholdssted som er forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

– Sjøfolk og personer som skal utføre kritiske samfunnsfunksjoner i Norge er viktige for å holde hjulene i gang. Denne endringen vil gjøre det enklere å gjennomføre nødvendige mannskapsbytter i Norge og bidra til at man kan opprettholde samfunnskritiske operasjoner som blant annet vareforsyning og produksjon på norsk sokkel sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Endringene omfatter ikke sjøfolk som har vært på nødvendig arbeidsreise utenfor EØS/Schengen/Storbritannia og som returnerer til Norge. Dette innebærer at denne gruppen personer fortsatt må på karantenehotell ved ankomst til Norge.                         

Endringene følger faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet og FHI.

Fakta – endringer i karantenebestemmelsene for sjøfolk og samfunnskritiske personer

  • Endringene innebærer at disse gruppene kan benytte unntakene i § 5 andre ledd slik de gjorde før innskjerpingen, og ellers legge til grunn karantenereglene som er fastsatt i § 6h og 6e.

  • Endringene innebærer at sjøfolk som ankommer Norge for å jobbe på fartøy i norsk havn kan gjennomføre innreisekarantenen i samsvar med reglene i covid-19-forskriften § 6h. Denne gruppen kan for eksempel gjennomføre karantene om bord på fartøyet i enelugar eller på egnet oppholdssted godkjent av Arbeidstilsynet. Videre kan de begynne å jobbe på fartøyet etter tidligst tre døgn (forutsatt to negative tester), jf. § 6h første ledd, men må deretter være i innreisekarantene på fritiden.  

  • Personer i samfunnskritiske funksjoner kan legge til grunn karantenereglene som er fastsatt i § 6e og bruke unntakene i covid-19-forskriften § 5 andre ledd bokstav a-h slik de gjorde før innskjerpingen 9. mai. Dette innebærer for eksempel at de kan gjennomføre karantene i egen bolig eller på egnet oppholdssted godkjent av Arbeidstilsynet.