Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.02.2014

Endre fisketiden i sjølaksefisket

Støtter Sametinget

Norges Fiskarlag støtter krav fra Sametinget om at kystbefolkningen gis rett til å videreføe sjølaksefisket slik at det kan bidra til bosetting langs kysten. Det må gjøes endringer i fisketiden for sjølaksefisket i år som foreslått fra Sametinget, skriver fiskarlagslederen i brevet til Miljødirektoratet.

I brevet vises det til at Norges Fiskarlag tidligere har uttalt seg sterkt kritisk til at reguleringene av fisket etter laks i sjø er så strengt regulert at det ikke er mulig å gjennomføe et fiske som næring. Resultatet er at det ikke forekommer noe særlig fiske etter laks i sjø, og det kan da heller ikke forekomme en noe støre beskatning av eventuell rømt oppdrettslaks, som er på vandring sammen med vill laks.

-Det er lett å støtte bekymringen som leder i Tana og omegn sjølakseforening, Bjarne Johansen uttrykker til NRK der han frykter at tradisjonell sjølaksefiske vil dø ut om det begrenses mer. Vi står sammen med både Johansen og Sametinget om denne bekymringen og det er bakgrunnen for uttalelsen til Miljødirektoratet fra Fiskarlagets side, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Les Fiskarlagets brev til Miljødirektoratet: