Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.04.2018

En viktig arena

Landsrådet for HV

– Dette er en arena der vår rolle er viktig og vår medvirkning har betydning. Fiskarlaget er derfor til stede når Landsrådet for Heimevernet har sine møter. Det sier Kjell Ingebrigtsen i Norges Fiskarlag.

En rekke sentrale organisasjoner i samfunnet er samlet i Landsrådet for Heimevernet, og to dager denne uka er satt av til det første møtet i rådet i denne stortingsperioden.

Fiskarlaget har sammen med samfunnsaktører som LO, NHO, Bondelaget, samt idretten og skytterbevegelsen vært med siden starten i Landsrådet rett etter krigen.

Landsrådet består nå av 15 representanter fra sivile organisasjoner, og én representant fra hvert av de 11 distriktsrådene i Heimevernet, i alt 26 medlemmer.

I denne stortingsperioden har Forsvarsdepartementet oppnevnt informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand som Norges Fiskarlags representant, med daglig leder Britt Sæle Instebø i Fiskarlaget Vest som vararepresentant.

– Landsrådet er en arena der sentrale samfunnsaktører er samlet og har fokus på vår felles rolle knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap. Det er derfor både naturlig og viktig at vi er med i Landsrådet for Heimevernet, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Landsrådet samles normalt to ganger hvert år, og ledes av LO ved LO-sekretær Are Tomasgard. NHO har fast sete som nestleder, og i denne perioden er det fagsjef Runar Karlsen som har dette vervet.

  • Landsrådet er en arena for å fremme samarbeid mellom Heimevernet og det sivile samfunnet og gi uttalelser og råd i spørsmål som angår Heimevernet

Les mer om Landsrådet og Heimevernet