14.02.2024

En styreendring

Fiskebåtstyret

Årsmøtet i Fiskebåt har gitt Christian Halstensen ny tillit som styreleder. Marius Ytterstad (bildet) ble takket av for sin innsats i styret.

Det ble med den ene endringen i styret i Fiskebåt.
Det er Ivar Andreassen som kommer inn som nytt styremedlem etter Marius Ytterstad.
Andreassen har i en årrekke vært såkalt ordfører, altså valgt ordstyrer, for Fiskebåts årsmøte. Det er nå Bjarte Nordtun som overtar dette vervet ved neste korsveg.

Christian Halstensen går dermed på sitt andre år som leder i Fiskebåt og vi gjengir nedenfor i sin helhet valgene på de ulike vervene i Fiskebåt.

Valgnemndas innstilling ble enstemmig banket gjennom i årsmøtet.

Valg av tillitspersoner for 2024

Styreleder Christian Halstensen, Bekkjarvik

Styremedlemmer
Janne Grethe Strand Aasnæs, Oslo
Kjetil Holmeset, Vatne
Helge Olav Vikshåland, Vedavågen
Per William Lie, Kolltveit
Carl Aamodt, Kristiansand
Eldar Farstad, Valderøya
Ivar Andreassen, Bodø
Sigvald Berntsen, Tromsø
Kristin Remøy, Fosnavåg

Varamedlemmer

  1. Tor-Gunnar Kransvik, Svolvær
  2. Stine Ytterstad, Lødingen
  3. Abraham Inge Troland, Torangsvåg
  4. Sindre Johan Dyb, Godøy
  5. Haakon Kjile Pettersen, Tromsø

Kontrollnemd
Henning T. Veibust, Ålesund
Einar Jan Remøy, Ålesund

Varamedlem Bjørn Sævik, Leinøy

Utsnitt fra salen under dag to av årsmøtet.