Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.06.2018

Eksportverdien øker

Laks drar opp

Norge eksporterte 165 000 tonn sjømat for totalt 8,5 milliarder kroner i mai. Volumet falt med 11 prosent, mens eksportverdien økte med 821 millioner kroner eller 11 prosent sammenlignet med mai i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 1,2 millioner tonn sjømat til en verdi av 40 milliarder kroner. Eksportvolumet har økt med 12 prosent, mens verdiveksten er på 1,6 milliarder kroner eller 4 prosent.

– Med en gjennomsnittspris på 73,73 kr per kilo fersk hel laks, opplevde vi i mai den høyeste månedlige gjennomsnittsprisen for laks vi har registrert. Årsakene til den høye prisen er en sterk etterspørsel og en fortsatt svak krone mot euro. Det har aldri vært registrert en høyere eksportverdi for norsk laks til EU i en enkeltmåned. Eksportverdien for laks til EU i mai endte på 4.6 milliarder kroner, sier Asbjørn Warvik Rørtveit i en pressemelding fra Norges sjømatråd.

Økt verdi for laks

Norge eksporterte 81 000 tonn laks til en verdi av 6,1 milliarder kroner i mai. Veksten i eksportvolumet til EU var 10 500 tonn, mens den totale veksten i volum var 8 400 tonn eller 12 prosent. Verdien økte med 851 millioner kroner eller 16 prosent i forhold til mai i fjor. Hittil i år er det eksportert 400 tusen tonn laks til en verdi av 27 milliarder kroner.

Mens gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var 69,76 kroner i mai 2017, var den 73,73 kroner per kilo i mai 2018. Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge i mai. Også USA har en sterk verdivekst, opp 82 millioner kroner eller 24 % fra mai i fjor. Det er den beste mai-måneden for eksport av norsk sjømat til USA noensinne.

– Amerikanerne spiser laks som aldri før, og jeg tror det skyldes at laks fra Norge er kjent for å være fri for antibiotika og bærekraftig. Veksten i USA viser betydningen av at myndigheter og næringen arbeider godt sammen for å oppnå god markedsadgang. Men vi kan ikke hvile på våre laurbær, også trygging av gode rammevilkår for handel blir helt avgjørende for å oppnå vekst også i framtiden, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Opp for ørret

I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. Volumet økte med 54 prosent, mens verdien økte med 87 millioner kroner eller 38 prosent, sammenlignet med mai i fjor. Hittil i år er det eksportert 18 000 tonn ørret til en verdi av 1,2 milliard kroner. USA og Hviterussland var våre største marked for ørret i mai.

Opp for fersk- og ned for fryst torsk

Det ble eksportert 5 700 tonn fersk torsk, inkludert filet, til en verdi av 203 millioner kroner i mai. Verdien økte med 21 millioner kroner eller 12 prosent og volum med 226 tonn eller 4 prosent i mai. Hittil i år er det eksportert 48 000 tonn fersk torsk til en verdi av 1,7 milliarder kroner.

I mai ble det eksportert 6 000 tonn fryst torsk til en verdi av 216 millioner kroner. Det er reduksjon i volum på 1 300 tonn eller 17 prosent, mens verdien gikk ned med 20 millioner kroner eller 8 prosent. Hittil i år er det eksportert 33 000 tonn fryst torsk til en verdi av 1,2 milliarder kroner.

Opp for klippfisk

Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai. Det er en økning i volum 700 tonn eller 10 prosent, mens verdien økte med 28 millioner kroner eller 8 prosent. Portugal, den dominikanske republikk og Jamaica var de største mottakerne av klippfisk fra Norge i mai. Hittil i år er det eksportert 36 000 tonn klippfisk til en verdi av 1,6 milliarder kroner.

Opp for saltfiskeksporten

I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner. Volumet økte med 180 tonn eller 4 prosent, mens verdien økte med 28 millioner kroner eller 13 prosent. Portugal var den største mottakeren av saltfisk fra Norge i mai opp 6% i volum sammenlignet med året før. Hittil i år er det eksportert 18 000 tonn saltfisk til en verdi av 895 millioner kroner.

Ned for sild og opp for makrell

Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai. Det er en reduksjon i volum på 3600 tonn eller 26 prosent, mens verdien falt med 36 millioner kroner eller 25 prosent. Polen, Tyskland og Ukraina var de viktigste markedene for sild i mai. Hittil i år er det eksportert 113 000 tonn sild til en verdi av 1 milliard kroner.

I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. Volumet økte med 1 400 tonn eller 14 prosent, mens verdien økte med 18 millioner kroner eller 14 prosent. Ukraina, Japan og Vietnam var største mottaker av makrell i mai. Hittil i år er det eksportert 72 000 tonn makrell til en verdi av 927 milliarder kroner.

Økt verdi for kongekrabbe og reker

Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai. Det er en økning i volum på 5 tonn eller 8 prosent mens verdien økte med 3 millioner kroner eller 18 prosent. Hittil i år er det eksportert 567 tonn kongekrabbe til en verdi av 161 millioner kroner.

For reker økte volumet med 23 tonn eller 3 prosent til totalt 891 tonn, mens verdien økte med 10 millioner kroner eller 16 prosent til en total eksportverdi på 72 millioner kroner i mai. Hittil i år er det eksportert 3700 tonn reker til en verdi av 304 millioner kroner.

Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet