Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
03.02.2014

Eksportrekord for skrei

All time high

Eksporten av torsk, sei og hyse kom på 3,4 milliarder kroner i føste kvartal og aldri tidligere har vi vært i nærheten av slike eksportverdier. Økningen er på 786 millioner kroner eller 30 prosent fra føste kvartal i fjor.

141 000 tonn torsk, sei og hyseprodukter er solgt ut av landet i føste kvartal og dette er 22 prosent mer enn i fjor.

– Tidenes skreifiske gir tidenes eksportkvartal for skrei. Når det i tillegg er et kjempesalg også innenlands så er det fantastisk, sier Ove Johansen som er bransjesjef for torskefisk hos Norges sjømatråd.

Eksportverdien av alle ferske torskefiskprodukter fra fiskeri kom på 917,4 millioner kroner hittil i år. Dette er 55 prosent mer enn i fjor. Målt i volum eksporterte Norge 78 prosent mer fersk hel torsk, tilsammen totalt 32 717 tonn. Prisen gikk opp med 5 prosent eller 0,39 kroner per kilo, men målt i euro er det reduksjon på 5 prosent.

Godt klippfisksalg

Norge eksporterte klippfisk for 862 millioner kroner i føste kvartal. Dette er 16 prosent mer enn i fjor. Det ble totalt eksportert 25 681 tonn, 2 483 tonn mer enn i føste kvartal 2013.
Av dette ble det eksportert klippfisk av atlanterhavstorsk for 403 millioner kroner. Dette er 18 prosent mer enn i fjor. Verdien av klippfisk sei kom på 384 millioner kroner, noe som er 20 prosent mer enn tilsvarende periode i 2013.

Støste marked for klippfisk er fortsatt Brasil foran Portugal, men støste vekstmarked er Afrika med begge Kongo-landene og Angola som til sammen nå står for 15 % av all verdi for klippfisk.

Økning for saltfisk

Eksporten av saltfisk, både hel og filet, kom i føste kvartal på totalt 368,2 millioner kroner, og dette er 34 prosent høyere enn til samme tid i fjor. Mengden økte med 22 prosent til totalt 13 354 tonn samtidig som prisene løftet seg med 10 prosent.

Portugal har kjøpt 70 % av all norsk saltfisk hittil i år. De har kjøpt saltfisk for 252,5 millioner kroner til priser som ligger 11 prosent over nivået fra samme tid i fjor, målt i norske kroner.

Stort tørfisksalg

Det er eksportert tørfisk for 146,3 millioner kroner etter jul og dette er 36 prosent mer enn til samme tid i fjor. Volumet som er solgt har økt fra 1 045 tonn til 1 898 tonn, opp 82 prosent.
Av lofotrund tørfisk ble det totalt eksportert for 102,2 millioner kroner, som tilsvarer en økning på 17 prosent. Målt i antall tonn gikk volumet av lofotrund opp med 42 prosent til totalt 1087 tonn.

Til hovedmarkedet Italia ble det eksportert lofotrund tørfisk av torsk for 68,6 millioner kroner. Dette er 9 prosent lavere enn i fjor, og gjennomsnittprisen falt samtidig med 11 prosent per kilo. Italia har kjøpt nøyaktig samme volum som i fjor. Nigeria er støste vekstmarked og har kjøpt tørfisk for 59,2 millioner kroner hittil i år. Dette er en økning på 175 prosent.

Vekst for fryst fisk

Eksporten av fryst torsk, sei og hyse er på totalt 1,1 millioner kroner nå i føste kvartal. Dette er 24 prosent mer enn i fjor. Kina har kjøpt mest med verdi for 341,5 millioner kroner og veksten fra samme tid i fjor er på 38 prosent.

Verdien på eksporten av fryst hel torsk, sei og hyse gikk opp med 36 prosent, mens verdien av fryst filet går ned med 6 prosent.