Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.05.2017

Eksportnedgang

Både verdi og volum

Norge eksporterte 151 000 tonn sjømat for 6,8 milliarder kroner i april. Det er en volumnedgang på 23 prosent og en verdinedgang på 7 prosent eller 529 millioner kroner fra april i fjor, viser tall fra Norges sjømatråd.

Hittil i år har Norge eksportert 886 000 tonn sjømat til en verdi av 31 milliarder kroner. Eksportert volum er på samme nivå som i fjor, mens verdien har økt med 2,3 milliarder kroner eller 8 prosent.

– Til tross for redusert eksport av sjømat i april har Norge hittil i år eksportert samme mengde sjømat som på samme tid fjor. Verdien av norsk sjømateksport har for samme periode økt med 8 prosent til 31 milliarder kroner. Nedgangen i sjømateksporten i april skyldes i all hovedsak en forskyving av påsken, som igjen forklarer noe av nedgangen i eksportvolum for våre viktige sjømatprodukter som laks og klippfisk, sier direktør for markedsinnsikt Asbjørn Warvik Rørtveit i Norges sjømatråd.

Redusert volum, men uendret verdi for laks

Norge eksporterte 60 000 tonn laks til en verdi av 4,9 milliarder kroner i april. Reduksjonen i eksportvolumet til EU var 9 400 tonn, mens den totale nedgangen i volum var 8 800 tonn eller 11 prosent. Verdien er på samme nivå som i april i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 305 000 tonn laks til en verdi av 21 milliarder kroner.

Volum- og verdinedgang for ørret

I april eksporterte Norge 2480 tonn ørret til en verdi av 199 millioner kroner. Volumet falt med 5400 tonn, eller 69 prosent, mens verdien falt med 204 millioner kroner eller 51 prosent, sammenlignet med april i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 11 100 tonn ørret til en verdi av 874 millioner kroner. Japan, Hviterussland og USA var våre største marked for ørret i april.

Skrei

Spania, Tyskland og Sverige var de største konsummarkedene for skrei i år

Norge eksporterte 10 800 tonn fersk torsk, inkludert skrei, for 341 millioner kroner i april. Verdien økte med 24 millioner kroner eller 8 prosent og volumet økte med 625 tonn eller 6 prosent fra april i fjor.

Norge eksporterte 881 tonn kvalitetsmerket skrei i april. Det er en økning på 203 tonn fra april i fjor. Gjennomsnittsprisen for skrei falt svakt fra kr 33,48 i april i fjor til 32,89 kroner i april i år. Verdien av skreieksporten økte med 28 prosent til 29 millioner kroner fra april i fjor.

Norge har i årets skreisesong eksportert 5 000 tonn skrei til en verdi av 181 millioner kroner. Det er på samme nivå som i fjor målt i volum og en liten nedgang på 1,8 prosent målt i verdi.

Tyskland og Sverige var de mest betalingsvillige markedene. Etter avsluttet skreisesong endte prisdifferansen mellom hel kvalitetsmerket skrei og annen fersk torsk til på 6,59 kroner.

– Det er ingen tvil om at kvalitetsmerket skrei har blitt en suksess i Spania, og kvaliteten har vært veldig bra i år. Skreisesongen er noe som spanjolene venter på og ser frem til. Siden mye av fisken går via transittland som Danmark, kan ikke eksporttallene alene si noe om hvorvidt det har vært en økning i skreisalget til Spania. Våre kilder har imidlertid antydet at det har vært en økning av skrei i det spanske markedet denne sesongen, sier Sjømatrådets utsending i Spania, Hildegunn Fure Osmundsvåg.

I april eksporterte Norge 5300 tonn fryst torsk for 171 millioner kroner. Det er en nedgang i volum på 1300 tonn, eller 19 prosent, mens verdien falt med 51 millioner kroner eller 23 prosent fra april i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 26000 tonn fryst torsk for 856 millioner kroner.

Ned for klippfisk i april, men økning hittil i år

Norge eksportert 4600 tonn klippfisk for 203 millioner kroner i april. Det er en nedgang i volum på 595 tonn eller 11 prosent, mens verdien falt med 51 millioner kroner eller 20 prosent. Hittil i år har volumet økt med 3200 tonn eller 13 prosent til totalt 26900 tonn. Verdien har økt med 54 millioner eller 5 prosent til totalt 1,1 milliard kroner fra samme periode i fjor.

Volum- og verdinedgang for saltfisk

I april eksporterte Norge 4400 tonn saltfisk for 202 millioner kroner. Volumet falt med 1500 tonn eller 26 prosent og verdien falt med 46 millioner kroner eller 18 prosent fra april i fjor. Portugal, Spania og Italia var våre viktigste markeder for saltfisk i april.

Lavsesong for sild og makrell

Norge eksporterte 9 800 tonn sild for 104 millioner kroner i april. Det er en økning i volum på 1300 tonn eller 16 prosent, mens verdien falt med 19 millioner kroner eller 15 prosent fra april i fjor. Egypt, Hviterussland og Litauen var de viktigste markedene for sild i april.

I april eksporterte Norge 10 500 tonn makrell for 135 millioner kroner. Volumet falt med 2500 tonn eller 19 prosent, mens verdien falt med 22 millioner kroner eller 14 prosent fra april i fjor. Kina, Vietnam og Hviterussland var største mottaker av makrell i april.

Hittil i år har Norge eksportert sild og makrell for 2,6 milliarder kroner, det er en økning på 9 prosent fra samme periode i fjor.

Uendret verdi for kongekrabbe og ned for reker

Norge eksporterte 46 tonn kongekrabbe til en verdi av 14 millioner kroner i april. Det er en nedgang i volum på 15 tonn eller 24 prosent, mens verdien er på samme nivå som april i fjor.

Norge eksporterte 646 tonn reker for 44 millioner kroner i april. Det er en volumnedgang på 86 tonn eller 12 prosent og en verdinedgang på 19 millioner eller 30 prosent fra april i fjor.