Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.01.2020

Eksport for 107 milliarder

36 millioner måltider

Norge eksporterte 2,7 millioner tonn sjømat for 107,3 milliarder kroner i 2019. Det er første gang eksportverdien passerer 100 milliarder.  Eksporten tilsvarer 36 millioner måltider hver dag, eller 25 000 måltider hvert minutt – hele året.

Eksporttallene passerte i 2019 for første gang 100 milliarder kroner. Tallene for 2019 presenteres tirsdag i detalj under en egen dagskonferanse i regi av sjømatrådet i Oslo. En kortversjon av tallmaterialet viser at fiskeri står for 29 prosent av den totale sjømateksporten målt i verdi. Målt i volum utgjør fiskeri 55,4 prosent. Eksportverdien fra havbruk utgjør 71 prosent, mens volumet utgjør 44,6 prosent.

Norge har i 2019 eksportert 1,2 million tonn fisk fra havbruk til en verdi av 76,5 milliarder kroner. Volumet har økt med 7 prosent, mens verdien har økt med 5,6 milliarder kroner eller 8 prosent fra 2018.

For fiskeri var eksportvolumet 1,5 millioner tonn til en verdi av 30,8 milliarder kroner. Det er en reduksjon på 10 prosent i volum, mens verdien økte med 2,7 milliarder kroner eller 10 prosent fra 2018.

De viktigste artene etter eksportverdi

Laks er i særklasse den største arten målt i volum og verdi. Eksporten av laks i 2019 var på 1,1 million tonn mens verdien var på 72,5 milliarder kroner. Volumet økte med 6 prosent mens verdien økte med 4,8 milliarder kroner eller 7 prosent fra 2018.

Ørret er den andre store oppdrettsarten. Det ble eksportert 59 600 tonn ørret til en verdi av 3,7 milliarder kroner. Volumet økte med 29 prosent mens verdien økte med 707 millioner kroner eller 24 prosent fra 2018.

Torsk: For fangstsektoren er torsk den største arten målt i verdi. Eksporten av torsk i 2019 var på 181 000 tonn mens verdien var på 10,1 milliarder kroner. Volumet falt med 8 prosent, mens verdien økte med 660 millioner kroner eller 7 prosent fra 2018.

Makrell er den nest største arten innenfor fangstsektoren. Volumet for makrell i 2019 endte på 238 000 tonn mens verdien endte på 4,3 milliarder kroner. Volumet falt 7 prosent fra 2018, mens verdien økte med 464 millioner kroner eller 12 prosent.

Sild: Det ble eksportert 349 000 tonn sild i 2019 til en verdi av 3,2 milliarder kroner. Volumet økte 20 prosent, mens verdien økte med 541 millioner kroner eller 21 prosent. Det har i 2019 vært litt lavere gjennomsnittpriser målt i valuta/USD i de periodene hvor fangstene har vært størst.

Sei er den nest største arten innenfor hvitfisk. Eksporten av sei i 2019 var på 116 000 tonn mens verdien var på 2,5 milliarder kroner. Volumet økte med 9 prosent mens verdien økte med 373 millioner kroner eller 18 prosent fra 2018.

Hyse er vår tredje viktigste art innenfor hvitfisk. Eksporten av hyse i 2019 var på 60 100 tonn mens verdien var på 1,8 milliarder kroner. Volumet falt med 2 prosent mens verdien økte med 77 millioner kroner eller 5 prosent fra 2018.

Reker er vår viktigste art innenfor skalldyr. Eksporten av reker i 2019 var på 16 100 tonn mens verdien var på 1,1 milliard kroner. Volumet økte med 50 prosent mens verdien økte med 255 millioner kroner eller 31 prosent mot 2018.

Kongekrabbe er vår nest største art innenfor skalldyr. Eksporten av kongekrabbe i 2019 var på 2000 tonn mens verdien var på 642 millioner kroner. Volumet økte med 3 prosent mens verdien økte med 64 millioner kroner eller 11 prosent mot 2018. 

Bearbeidede produkter

Eksporten av saltfisk i 2019 var på 23 400 tonn mens verdien var på 1,3 milliarder kroner. Volumet falt med 19 prosent mens verdien falt med 147 millioner kroner eller 10 prosent mot 2018.

Eksporten av klippfisk i 2019 var på 91 800 tonn mens verdien var på 4,8 milliarder kroner. Volumet var på samme nivå som 2018, mens verdien økte med 529 millioner kroner eller 12 prosent mot 2018.

Eksporten av tørrfisk i 2019 var på 5 600 tonn mens verdien var på 822 millioner kroner. Volumet falt med 24 prosent mens verdien økte med 67 millioner kroner eller 9 prosent mot 2018. 

Viktigste markeder

Norske sjømatprodusenter eksporterte 1,6 millioner tonn sjømat til EU for 68 milliarder kroner. Det er 7 prosent ned i volum mens verdien økte med 2,4 milliarder kroner eller 4 prosent mot 2018.

I 2019 ble det eksportert 506 000 tonn sjømat til en verdi av 21,4 milliarder kroner til Asia. Det er en vekst i volum på 6 prosent mens verdien økte med 3,7 milliard kroner eller 21 prosent fra 2018.

Til Øst-Europa var eksportvolumet på 168 000 tonn mens verdien endte på 4,3 milliarder kroner. Det er en nedgang i volumet på 2 prosent mens verdien økte med 676 millioner kroner eller 19 prosent fra 2018.

Polen er vårt største marked målt i eksportverdi. Det ble eksportert 230 000 tonn sjømat til en verdi av 10,6 milliarder kroner. Det er en økning på 1 prosent i volum og en økning på 407 millioner kroner eller 4 prosent.

Danmark er nå det nest største markedet for norsk sjømat målt i eksportverdi. Norge eksporterte sjømat for 9,2 milliarder kroner til Danmark i 2019. Det er en økning på 660 millioner kroner eller 8 prosent fra året før.

Største vekstmarked utenom Polen i 2019 var Kina med en vekst på hele 1,5 milliarder kroner eller 40 prosent til en total eksportverdi på 5,2 milliarder kroner. Dette gjør Storbritannia til vårt 7. viktigste marked i 2019.