Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
05.07.2019

Dugnad for felleskapet

Vervekampanje 2019

Norges Fiskarlag oppfordrer våre medlemmer til å bidra til at enda flere slutter seg til organisasjonen. – Vi gjør hver eneste dag en bred jobb for norske fiskere og gjør jobben best om vi representerer så mange som mulig, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Sist uke omtalte vi lokallagsleder Raymond Karlsen i Nordkapp som har vervet hele syv nye medlemmer. Karlsen har i juni fått to av tre mulige vervepremier fra Fiskarlaget for sin verveinnsats. 31-åringen forteller at fiskeri og fiskeripolitikk engasjerer ham sterkt, og at lokallaget oppleves som en god plass å bruke engasjementet.

Rettigheter tas som selvfølge

– Det var inspirerende å lese om Raymond, sier Kjell Ingebrigtsen.

Han mener lokallagslederen setter ord på flere sentrale utfordringer.

– Raymond Karlsen pekte på at fagorganisering er viktig, og at vi som enkeltutøvere fort blir små om vi skal stå alene. Derfor er det så viktig med en levende og sterk fagorganisasjon, slo den unge lokallagslederen fast.

– I organisasjonen opplever vi ofte at ikke-medlemmer eller utmeldte tar kontakt og forventer at vi skal løse deres problemer. Noen tar kanskje vårt arbeid som en selvfølge, men skal vi klare å arbeide så bredt som vi gjør og få så stort gjennomslag som mange ønsker, ja da må vi ha med flere utøvere, slår Kjell Ingebrigtsen fast.

Dugnad

Årets vervekampanje går frem mot landsmøtet.

– Vi håper mange av de som ikke er medlemmer vil se at det er en betydelig fordel å ha den forsikringen som et medlemskap innebærer, samtidig som jeg vil oppfordre eksisterende medlemmer til å delta i vervedugnaden.

– Yrkesfiskere kjenner hverandre, og det handler om å være bevisst på å synliggjøre hva man har med organisasjonen i ryggen, sier Kjell Ingebrigtsen.

Info, skjema og premier

På hjemmesiden til Norges Fiskarlag finner du innmeldingsskjema og annen relevant informasjon under menyvalget «Medlem».

– Til de av våre medlemmer som verver har vi satt opp et knippe premier som vi håper skal oppleves som en ålreit påskjønnelse, avslutter Kjell Ingebrigtsen, som ønsker lykke til med verveinnsatsen.

Norges Fiskarlags «Vervekampanje 2019»:

  • For hvert 5. medlem som verves mottar ververen kr. 1000,-
  • Månedens verver (over 5 medlemmer): Mottar en regattadress fra Norges Fiskarlag.
  • Landsmøteperiodens verver: Blir invitert til Landsmøtet med følge og får dekket opphold og mottar honorar/gave på Landsmøtet.