Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.12.2017

Du får min side

Hos Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet innfører mandag 11. desember «Min side» som vil gi oversikt over alle sertifikater, nyere kvalifikasjoner, elektronisk innrapportert fartstid og helseerklæringer. Sjøfolk vil også kunne søke nye sertifikater og betale gebyr via siden, melder direktoratet.

– Vi gjør det det nå betydelig enklere for norske sjøfolk å selv kunne sjekke status på sine sertifikatsøknader og andre opplysninger vi har registrert på dem. Løsningen er åpen døgnet rundt hele året, og det øker vår servicegrad overfor næringen betraktelig, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Varsler utløp av sertifikater

Selvbetjeningsløsninger hos offentlige etater blir mer og mer vanlige. Både selvangivelsen på Altinn og ulike nettbanker er eksempler på tjenester de fleste har et forhold til. En selvbetjeningsløsning er et system hvor kunden selv logger seg på, og kan administrere sitt kundeforhold og utføre oppgaver hos etaten. Hvilke oppgaver som kan administreres og utføres, vil øke i tråd med utviklingen av Sjøfartsdirektoratets IT-systemer og digitalisering av sine tjenester.

Min side vil også kunne varsle om sertifikater som utløper når det gjenstår seks måneder av gyldighetsperioden. Dersom du ikke har reservert deg mot digital kommunikasjon i det statlige Kontakt- og reservasjonsregisteret, vil du kunne motta varsling både på e-post og SMS, forteller direktoratet i sin omtale av saken.

– Dette er en funksjonalitet som både rederier og sjøfolk har etterspurt. Sjøfolk som har bidratt med testing av løsningen under utviklingsperioden har vært spesielt begeistret for denne muligheten, sier prosjektleder for Min side, Steinar Haugberg.

Flere tjenester kommer

Sjøfartsdirektoratet er som statlig etat pålagt å digitalisere sine tjenester. Det innebærer at flere digitale selvbetjeningsløsninger er under planlegging og vil bli realisert de nærmeste årene.

Noen rederier og verft har i flere år benyttet direktoratets tjeneste Næringsportalen for dokumentutveksling for nybygg. Denne tjenesten skal oppgraderes til en Min side-løsning for redere og verft, gi tilgang til alle seilende fartøy og inneholde mer funksjonalitet og data for alle fartøy.

Direktoratet jobber også med fremtidige prosjekter innen utvikling og forbedring av elektroniske skjemaer, blant annet elektronisk tinglysning av dokumenter knyttet til skipsregistrene.