Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.12.2017

Drøftet sjømatmarkedet

Møte om Storbritannia

Ledelsen i Norges Fiskarlag møtte onsdag den norske sjømatutsendingen til Storbritannia. -Markedsinnsikt er av stor betydning for vår næring og møtet er et viktig ledd i vårt arbeid for våre medlemmer, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Leder Kjell Ingebrigtsen, generalsekretær Otto Gregussen og informasjonsleder Jan-Erik Indrestrand deltok alle i møtet med Sjømatrådets nye fiskeriutsending til Storbritannia. 

Stort marked

-Norsk fiskerinæring har en betydningsfull rolle som storleverandør til det britiske markedet og det er derfor viktig at vi har tett kontakt om det som skjer i dette markedet, ikke minst i den prosessen som Storbritannia er knyttet til Brexit, sier Fiskarlagets leder. 

Hans Frode Kielland Asmyhr har siden september arbeidet med det viktige britiske markedet som Sjømatrådets utsending til Storbritannia. Fra sitt kontor i London arbeider han med tre hovedområder på vegne av den norske sjømatnæringen. Det er torsk og hyse, samt laks.

Markedsinnsikt

-Hans Frode Kielland Asmyhr har åpenbart god kjennskap til både Storbritannia og EU-spørsmål generelt. Dette er innsikt vi derfor kan nyte godt av og en relasjon som er betydningsfull for næringen, påpeker Ingebrigtsen. 

Sjømatrådet har hatt en egen utsending i Storbritannia i fire år. 

Næringen er PÅ

Kjell ingebrigtsen poengterte i møtet at norske fiskere er svært opptatt av hva som skjer fra kaikanten og ut til forbrukerne. 

-Vi er definitivt ikke bare opptatt av å høste og hente ressursene og deretter avlevere råvarene til industrien ved kaia, understreket han overfor Kielland Asmyhr. Næringens dialog med Sjømatrådet og våre myndigheter er av stor betydning for det arbeidet vi gjør for våre medlemmer. Markedsfokus er avgjørende for utviklingen av fiskerinæringen og vi vil derfor prioritere denne typen kontakt og dialog, understreker Kjell Ingebrigtsen.