Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
14.01.2014

Drøftet fjordfiskenemnd

Møtte Sametinget

Norges Fiskarlag tok tirsdag imot representanter fra Sametinget ved hovedkontoret i Trondheim.- Møtet er avtalt for å drøfte en rekke saker. Fjordfiskenemnd og spøsmålet om faste møtepunkt mellom Fiskarlaget og Sametinget står blant annet på dagsorden, opplyser Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

Fiskarlagslederen sier han er fornøyd med at det var mulig å få til et møte med representanter for Sametinget nå.

-Som nyvalgt leder er jeg glad for å få en så tidlig dialog som mulig med Sametinget. Vi vil i møtet ta opp både enkeltsaker og blant annet spøsmålet om det er naturlig med en fast møtefrekvens, for eksempel i forkant av de to årlige reguleringsmøtene, sier Ingebrigtsen.

Han sier det er sammenfallende interesser for Sametinget og Fiskarlaget i en del sammenhenger og at det er fornuftig å ha en dialog om felles interesser.

Kjell Ingebrigtsen sier spesielt temaet knyttet til fjordlinjer og fjordfiskenemnda kommer til å bli drøftet i onsdagens møte, sammen med en del andre saker som kvotereguleringsspøsmål, sjølaksefiske, oppdretts- og kystselspøsmål.

Rådsmedlem Silje Karine Muotka (NSR) og seniorrådgiver Inge Arne Eriksen deltar i møtet på vegne av Sametinget, mens Norges Fiskarlag er representert ved leder Kjell Ingebrigtsen og assisterende generalsekretær Jan Birger Jøgensen, samt de tre saksbehandlerne Knut Eriksen, Bjøn Kvello og Jan Henrik Sandberg.