21.06.2024

Dramatiske kvoteråd

Kvoteråd for Barentshavet

-Dette var en skikkelig kalddusj. Det kommer til å bli en utfordrende tid for næringen fremover, ikke bare for oss fiskerne, sier leder Kåre Heggebø etter at kvoterådene for 2025 ble lagt frem fredag.

Fredag 21. juni ble kvoterådene for nordøstarktisk torsk (skrei), hyse, blåkveite og snabeluer lagt frem på Kystens hus i Tromsø. 

Spesielt på torsk, men også på hyse er det mange titall prosent nedtrekk i kvoterådene. 

På torsk legges det laveste rådet på mer enn 20 år frem. Det tilrås å ta ned kvoten på 31 prosent, fra en totalkvote på drøyt 450 000 tonn i 2024 til vel 311 000 tonn i 2025. 

På hyse er det et nesten like stort prosentvis nedtrekk, på 24 prosent. 

Alvorlig for hele verdikjeden 

Lederen i Fiskarlaget sier rådet vil medføre en utfordring for hele sjømatnæringen. 

-Både for oss som høster fisken, men i like stor grad for fiskeindustrien, hele verdikjeden og samfunnene langs kysten vil dette bety svært mye. Med en så kraftig nedgang setter dette fiskerinæringen i en svært vanskelig situasjon, sier Heggebø. 

-Vi skal samtidig ta oss tid til å sette oss ned og ta en grundig gjennomgang og analyse av kvoterådene i organisasjonen sier, han.  

-I tillegg til at kvoterådet for torsk går ned, så er det altså også nedgang for både hyse og blåkveite. Dette gjør at det samlede driftsgrunnlaget i torskefiskeriene i nord trolig vil svekkes betydelig. Når det gjelder blåkveite, så registrerer vi at det er et stort avvik mellom fiskernes observasjoner på sjøen og havforskernes råd. Det er noe vi må følge opp videre, sier Kåre Heggebø. 

Dette er det tredje bilaterale kvoterådet for Barentshavet som legges frem, etter at Russland ble midlertidig suspendert fra ICES, som er det internasjonale rådet for havforskning.  

Kvoterådene fra havforskerne er utgangspunktet for forhandlingene om de endelige kvotene som skjer gjennom Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen til høsten.  

Kvoterådene representerer altså forskernes tilråding. 

Les detaljene på følgende råd hos Havforskningsinstituttet i lenken

Mer om rådet

Kvoterådet på nordøstarktisk sei for 2025, som Norge forvalter alene, er allerede klart og er på 193 117 tonn. Der er anbefalingen en nedgang på tretten prosent fra rådet for 2024.

-Torskeutsiktene har vært dårlige i flere år, og vi har vært forberedt på det et par år til – men også at det lå an til at den skulle flate ut. Det som kommer nå er dramatisk. Men, vi har opplevd dette før, og vi skal klare det igjen, men det kommer til å bli noen tøffe år, sier Kåre Heggebø. 

Totalkvotene for fellesbestandene i Barentshavet fastsettes ikke før til høsten, når Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjonen møtes til forhandlinger.

Deretter blir den nasjonale reguleringen for 2025 behandlet, blant annet i høstens reguleringsmøte. 

Fagseminar

Etter fremleggelsen av kvoterådene i Tromsø deltok Fiskarlaget på et fagseminar med representanter fra HI og resten av næringen. Seminaret ble åpnet med innlegg fra forskningsdirektør Geir Huse og forskningsprogramleder Maria Fossheim, før Norges Fiskarlag og Norges Råfisklag fikk komme med sine perspektiver.

Også statssekretær Kristina S. Hansen deltok i seminaret. Hun sa at det vil bli gjennomført en vanlig prosess frem mot kvotefastsettelse i november. Hun understreket at departementet likevel ikke er fremmed for å se på tiltak sammen med næringen.

Norges Fiskarlag deltok med landsstyrets nestleder, Jan Roger Lerbukt, og Trude Knutsen fra administrasjonen.