Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.05.2019

Dobler makrellrådet

Nytt ICES-råd

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) mer enn dobler kvoterådet for makrell. Kvoterådet for 2019 økes fra 318 000 tonn til 770 000 tonn, etter at ICES har gått gjennom og revidert sitt tidligere råd.

Det var norske myndigheter som bad om et nytt kvoteråd på makrell fra ICES, etter at en metoderevisjon konkluderte med at ICES hadde underestimert makrellbestanden.

– Vi er tilfreds med det nye kvoterådet og den kraftige oppjusteringen av bestanden. Dette er i tråd med våre observasjoner over tid, sier leder i Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen.

– Fiskerne har hele tiden vært sikre på at ICES bestandsbeskrivelse de siste årene ikke har vært korrekt. Vi er derfor ikke overrasket over at ICES har revurdert sin rådgivning, sier Audun Maråk administrerende direktør i Fiskebåt. 

Maråk mener det er positivt at ICES er åpen og transparent i forhold til revisjonen av makrellrådgivningen, selv om næringen gjerne hadde sett at bestandsbeskrivelsen var mer korrekt i utgangspunktet.

MSC-sertifisering

I en uttalelse er Fiskarlaget og Fiskebåt samstemt i sin forventning om at den nye bestandsbeskrivelsen vil bidra til at det fortsatt kan oppnås MSC-sertifisering på makrellen.

Kyststatene skal møtes i London den 20. og 21. mai for å diskutere makrellforvaltningen. Forut for dette arrangerte ICES en Workshop om makrellforvaltningen i Bremerhaven, der Norge var representert med forvaltning, forskning og næring.

Om det blir aktuelt å øke den avtalte totalkvoten på 654 000 tonn vil avhenge av posisjonene og konklusjonene til de ulike nasjonene som beskatter makrellbestanden. Selv om anbefalt kvote er høyere enn det EU, Færøyene og Norge fastsatte for 2019, er det antatt at totalfangsten vil overstige 800 000 tonn. 

– Dette skyldes uansvarlig og urimelig opptreden fra spesielt Island og Russland sin side, sier Audun Maråk.