Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.11.2017

Disp for samfiske

Sildefisket

Fiskeridirektoratet har tirsdag gjort endring i dispensasjonsordningen som gir tidsbegrenset fritak fra kravet til låssetting for samfiskelag i fisket etter norsk vårgytende sild.

Fiskeridirektoratet har tirsdag informert om at det er besluttet å endre dispensasjonsordningen som gir fritak fra kravet til låssetting for samfiskere i fisket etter norsk vårgytende sild.

Fra og med i dag, den 28.11.2017, er alle fartøy som har adgang til samfiske omfattet av dispensasjonsordningen.

Dette innebærer at vilkåret om at fartøyet må være under 15 meter største lengde utgår. Det samme gjelder vilkåret om at fartøy må ha utøvd samfiske eller låssettingsfiske i 2016 eller 2017. 

De øvrige vilkårene gjelder fortsatt. Herunder at:

a) Fartøy som ønsker å benytte seg av adgangen må ha registrert seg hos Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste telefon 992 67 008 (Royal Wiking – LIOR), og må sende SMS til Sjøtjenesten før not kastes

b) Føringsfartøy må være tilstede når det kastes

Dispensasjonsordningen er fortsatt begrenset til å gjelde til og med 31. desember 2017, opplyser Fiskeridirektoratet i sin melding om saken.