Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.01.2015

Direktoratets satsingsområder

Strategisk ressurskontrolll i 2015

Fiskeridirektoratet offentliggjorde onsdag sine strategiske vurderinger for ressurskontroll på havet og ved landing av fisk i 2015. Dokumentet er utarbeidet av direktoratet, Kystvakten og Salgslagene.

Ilandføringsplikt, ulovlige landinger og ny landingsforskrift er de prioriterte områdene for årets nasjonale risikovurdering for ressurskontroll på havet og ved landinger av fisk, melder Fiskeridirektoratet på sitt nettsted.

I omtalen vises det til at nasjonal risikovurdering er et sentralt verktøy for å nå målet om høsting i overensstemmelse med fastsatte nasjonale og internasjonale reguleringsbestemmelser. Vurderingen er utarbeidet av Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene i fellesskap slik at de ulike ansvarsområdene og kontrollhandlingene til kontrollmyndighetene sees i sammenheng.

– Vi har vurdert sannsynligheten for at uregelmessigheter skal inntreffe opp mot konsekvensen dette kan ha. Det gjør oss i stand til å beskrive en rekke områder hvor det er behov for ressurskontroll i 2015, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Operativt arbeid

Den nasjonale strategiske risikovurderingen skal brukes i det daglige operative arbeidet med ressurskontroll i Fiskeridirektoratets regioner, på Kystvaktens fartøy og hos salgslagene.

Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene skal prioritere følgende områder i ressurskontrollen i 2015:

  • Ilandføringsplikten: Brudd på ilandføringsplikten bryter med hovedprinsippet i havressursloven om at all fangst skal bringes på land, registreres på seddel og inngå i det totale ressursuttaket.
  • Uregistrerte, feilregistrerte og ulovlige landinger og ulovlig mottak av fisk: Slike handlinger bryter med prinsippet om et fullstendig og riktig bilde av ressursuttaket.
  • Implementering av forskrift om landings- og sluttseddel (landingsforskriften). Det er et satsingsområde for 2015 å arbeide målrettet og aktivt for en god implementering og for en høy grad av etterlevelse av den nye forskriften slik at det legges til rette for en mer moderne ressurskontroll.

Les hele dokumentet om strategisk ressurskontroll i 2015