Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
28.02.2014

Direktesender fra tråling

Fra G.O. Sars-tokt

Havforskningsinstituttets senter for miljøvennlig fangst, CRISP, planlegger å direktesende fra tråling i Barentshavet under et to uker langt tokt med forskningsfartøyet «G.O. Sars».

Fartøyet skal bruke en rekker kamera for å overvåke utstyr og fisk i arbeidet med å funksjonsteste ny teknologi.

– Forskningsfartøyet G.O. Sars er en utmerket plattform til å som utvikles av partnerne i senteret, og er samtidig en flott arena for at forskerne og industriutviklere kan jobbe sammen for å oppnå ønskede resultater, sier leder av senteret, John Willy Valdemarsen til Havforskningsinsituttets nettside.

CRISP skal blant annet finne ut mer om fiskens atferd når den fanges i trålen.
– Å vite hva fisken gjø inni trålen er kanskje den aller viktigste kunnskapen som trengs for å utvikle den miljøvennlige trålen- en trål som er skånsom mot bunn, som fisker rett fisk og som bruker minimalt med drivstoff, sier senterlederen.

Flere kamera skal monteres ulike steder i trålen, noen med direkte overføing til forskningsfartøyet.

Videokamera skal også brukes for å studere hvor godt et fangstreguleringssystem fungerer. Systemet er ganske enkelt. Det består av et hull oppå og framme i trålposen og en gummimatte som dekker dette hullet. Matten hindrer fisk som passerer å svømme ut under tauing inntil fangstmengden i posen er stor nok til å nå fram til dette utslippshullet. Da løfter matten seg og fisk kan svømme fritt ut av trålen. Inne i trålposen, rett bak utslippshullet, er det en fiskelås som hindrer fisken å svømme fremover i trålen.
Et annet system som skal testes, er DeepVision, et stereokamerasystem som kan lengdemåle og artsbestemme hva slags fisk som passerer gjennom en forskningstrål.
Fungerer teknikken etter planen, blir det direktesendinger fra trålen på bunnen av Barentshavet i den andre uken av toktet, som for øvrig starter fra Tromsø 4. mars.

På toktet skal det også testes flytetråldøer med luker i som kan justere spredningen, nytt bunngear til semipelagisk rigget trål og akustisk trålinstrumentering.