16.05.2024

Digitalt medlemsmøte  

Webinar på Teams

Velkommen til digitalt medlemsmøte; om rollen som fiskerikyndig, erstatningsordningen for beslagleggelse av fiskefelt og avfallsløsninger i havn.

Mandag 3. juni kl. 14.00-16.00 arrangerer Norges Fiskarlag et nytt digitalt medlemsmøte om en rekke dagsaktuelle tema. Meld deg på nå!   (lenke)

Vi får med oss flere interne og eksterne innledere for å belyse alle de tre temaene vi tar opp i dette medlemsmøtet.

Jan Stenløkk fra Sokkeldirektoratet skal informere om rollen som fiskerikyndig og Kari Grundvig fra Fiskeridirektoratet vil informere om erstatsningsordningen for beslagleggesle av fiskefelt.

 Norges Fiskarlag har gjort en gjennomgang av søknader om erstatning via denne ordningen og vil informere om dette arbeidet i møtet.  

Seniorrådgiver Maria Pettersvik Arvnes skal informere om Norges Fiskarlags arbeid med marin forsøpling og spesielt om avfallsløsninger i havn. Her vil vi også gjerne ha innspill fra deg som medlem om hva du ser av gode løsninger, og ikke fullt så gode løsninger.

Innledere: 

Terje Eriksen, leder Sør-Norges Fiskarlag 

Jan Stenløkk, Sokkeldirektoratet 

Kari Grundvig, Fiskeridirektoratet 

Ole Morten Vassdal (TBC), Sør-Norges Fiskarlag 

Henriette Skaar (TBC), Norges Fiskarlag 

Ståle Hellesø (TBC), Norges Fiskarlag 

Maria Pettersvik Arvnes, Norges Fiskarlag 

Moderator: Marit Hiim Haugseth, Norges Fiskarlag 

Program:

14.00Velkommen     Marit Hiim Haugseth 
14.05   InnledningTerje Eriksen 
14.15Rollen som FiskerikyndigJan Stenløkk 
14.35ErstatningsordningenKari Grundvig 
14.55   Gjennomgang av erstatningsordningenHenriette Skaar/ Ståle Hellesø 
15.05   FiskerperspektivetOle Morten Vassdal (TBC) 
15.15                   Spørsmål/kommentarer 
15.30   Avfallsløsninger i havnMaria Pettersvik Arvnes 
15.45Kommentarer/spørsmål/innspill  
15.55OppsummeringTerje Eriksen 

Meld deg på her!

VELKOMMEN!