08.05.2023

Digitalt fiskarmøte

Medlemsmøte

Hvordan jobber Fiskarlaget for fiskeriene og havmiljøet når det er snakk om havvind? Og – hva er status sett fra vår side på Kvotemelding 2.0. Meld deg på medlemsmøtet!

Vi inviterer våre medlemmer til et digitalt fiskarmøte om to sentrale og tidsaktuelle tema.

Vi gir deg en oppdatering fra vår side og åpner for spørsmål, innspill og synspunkt.

Havvind

Vi har et omfattende engasjement på dette området og vårt kjernebudskap er at

«Utbygging av vindkraftverk til havs må ikke gå på bekostning av fiskeriene eller havmiljøet, og vi må ha kunnskap om konsekvensene både på kort og lang sikt, slik leder Kåre Heggebø gjentatte ganger har uttalt.

Disse blir med:

Leder Kåre Heggebø, generalsekretær Sverre Johansen, seniorrådgiver Jan Henrik Sandberg og leder i Sør-Norges Fiskarlag Terje Eriksen innleder.

Møtet ledes av Marit Hiim Haugseth.

Vel møtt!