Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
16.06.2015

Dialogmøte om ERS

Fangstdagbok hos direktoratet

-Vi håper direktoratet er villig til å lytte til fiskernes erfaringer og på det grunnlag foreta justeringer slik at elektronisk fangstrapportering (ERS) kan bli mer tjenlig for fiskerne. Det sier Jan Birger Jørgensen i Norges Fiskarlag før ERS-møte på onsdag.

17. juni har Fiskeridirektoratet invitert til dialogforum om ERS.  Møtet er en samarbeidsarena for å drøfte eksisterende løsninger og mulige tilpasninger. Møtet ble første gang holdt i fjor og er nå etablert som en arena der næringen og forvaltningen møtes for å utveksle erfaringer og søke å finne løsninger for begge parter.

Assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen sier han ser frem til møtet i Bergen onsdag fra 12-16 og håper på gehør for de erfaringene Fiskarlagets medlemmer har gjort så langt.

-Det nyeste innen ERS er jo den elektroniske rapporteringsplikten som ble innført med virkning fra 1. februar for fartøy mellom 13 og 15 meter. Vi har samlet en god del erfaringer og stiller med fiskere i møtet som kan gi innspill til Fiskeridirektoratet og sjefen for kontroll seksjonen Thord Monsen, sier Jørgensen.

Tilbakemeldingene til Fiskarlaget går særlig på kravet til avgangsmelding og fangstestimering.
-Vi vil komme med flere forslag og innspill i møtet med direktoratet som altså vi håper å få gehør for, sier Jan Birger Jørgensen.

I møtet skal blant annet følgende tema drøftes:

  • endringer i ERS-regelverket
  • samordning av rapporteringskrav til ulike offentlige etater
  • forvaltningens bruk av elektroniske fangst- og aktivitetsdata
  • erfaringer med bruk av kystfiskeappen fra brukerne og Fiskeridirektoratet
  • adgang til dispensasjon fra kravet til elektronisk rapportering (kystfiskeappen og ERS)
  • spørsmål til enkelte meldingstyper (bl.a. DEP, CAT/DCA (NEAFC), DCA ringnot)
  • status vedr. avtaler om elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata med andre nasjoner