Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.03.2019

Dialog om stengte felt

Reker i sør

Det er for tiden en vanskelig situasjon for rekefisket i sør med stengte felt. Fiskarlaget er i tett dialog med Fiskeridirektoratet. Se en kort orientering her om status.

Situasjonen i Nordsjøen og Skagerrak når det gjelder reker under minstemål (um) er utfordrende, og med tidvis svært høy innblanding av um-reker. Representanter fra Fiskeridirektoratet (Sjøtjenesten) har siste uke vært om bord en reketråler som har benyttet dobbel trål der man hovedsakelig kjørte med en trål uten smårekerist, og en med. Ved de fleste trålhalene har risten hatt begrenset effekt, særlig i hal med høy innblanding av um-reker.

For å få oversikt over utfordringene vil Fiskeridirektoratet leie inn en reketråler fra mandag 11. mars. Fiskeridirektoratet vil da i første omgang kartlegge områdene utenfor de som allerede er stengt.

Fartøyet som skal benyttes er en nyere reketråler med representativ redskap for flåtegruppen. Kartlegging vil foregå med dobbeltrål, der den ene trålen vil bli satt opp med fiskerist (19 mm) og 35mm maskevidde i sekk med diamantmasker.

På den andre trålen vil det bli gjort forsøk med ulike seleksjonsredskap, blant annet smårekerist og kvadratmasker med varierende maskevidde.

Det er tett dialog internt i Fiskeridirektoratet mellom Sjøtjenesten og utviklingsseksjonen for gjennomføring av relevante forsøk for å kunne begrense innblanding av undermåls reker. 

Assisterende generalsekretær Jan Birger Jørgensen sier at både Fiskarlaget sentralt og Fiskerlaget Sør er i tett kontakt med Fiskeridirektoratet om saken.