Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.04.2018

Dialog om nytt kvotesystem

Møtes i Oslo tirsdag

– Ambisjonen er å få på plass et system som både er enklere, mer fleksibelt og som gir bedre grunnlag for forvaltningen og verdiskapingen av fisken vår. Det sier fiskeriminister Per Sandberg om startskuddet han i dag avfyrer for dialog med næringen om fremtidens kvotesystem.

Tirsdag 10. april blir ettermiddagen satt av til et dialogmøte hvor ministeren har invitert flere parter fra næringen til et første møte. Utgangspunktet for dialogen er Eidesenutvalgets arbeid.

– Dagens kvotesystem er modent for endringer. Dette arbeidet har jeg ikke tenkt å gjøre isolert fra dem det angår. Derfor inviterer jeg nå til en rekke møter, sier Sandberg.

Klokken 12 tirsdag samles representanter for Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Sjømat Norge, en forsker fra Universitetet i Tromsø og en fra Nofima i lokalene til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). Også medlemmene i Stortingets næringskomité er invitert som observatører, opplyser departementet i en pressemelding om saken.

Det vil bli invitert til ett ytterligere møte med de samme representantene. Tema vil blant annet være innretning på en eventuell ressursrentebeskatning, opplyser NFD. Dato for dette andre møtet vil bli fastsatt senere.

I tillegg skal altså fiskeriministeren ha flere åpne høringsmøter i Nord-Norge, på Vestlandet og på Sørlandet i løpet av juni 2018.

I dagens møte deltar fire fra Norges Fiskarlag: Leder Kjell Ingebrigtsen og generalsekretær Otto Gregussen, samt Steinar Jonassen fra Nordland Fylkes Fiskarlag og Audun Maråk fra Fiskebåt.

Kvoteutvalget ble satt ned for å gjennomgå kvotesystemet. Utvalget la fram NOU:2016:26 «Et framtidsrettet kvotesystem» i desember 2016, og denne var på høring frem til mai 2017. Nærings- og fiskeridepartementet opplyser at det arbeides med sikte på å fremme en stortingsmelding for behandling i vårsesjonen 2019. Mer informasjon om arbeidet med nytt kvotesystem er lagt ut av NFD på regjeringen.no/nytt-kvotesystem