Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
15.05.2015

Deltok på viktig arena

Årsmøte i Nettoppfisk

-Dette er en nyttig og viktig arena for oss i næringen og derfor deltok vi denne uken på årsmøtet til Nettoppfisk, som er et samarbeid mellom de fiskerifaglige opplæringskontorene.

Utsagnet kommer fra fagsjef og organisasjonsansvarlig Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag.

Som et ledd i Fiskarlagets arbeid med rekruttering deltok han med innlegg under årsmøtet til Nettoppfisk. Møtet ble holdt 12. mai på Gardemoen.

-De fiskerifaglige opplæringskontorene har en sentral rolle for å koble elev og næring og gjør en viktig jobb, sier Martinsen.

Fiskarlaget informerte i sitt innlegg om organisasjonens arbeid og sentrale saksfelt som det arbeides med knyttet til rekruttering. I dette ligger også tema knyttet til kompetansespørsmål som Fiskarlaget har hatt et spesielt fokus på de siste årene.

-Jeg la også vekt på å få synliggjøre vår vurdering av status for rekruttering til næringen og gi de vi opplever som våre samarbeidspartnere rundt om i fylkene et bilde av de utfordringene vi ser fremover i forhold til rekruttering, sier Martinsen.

I innlegget til de ansatte ved de fiskerifaglige opplæringskontorene orienterte Joakim Martinsen også om fiskeflåtens kompetansekrav fremover og la spesielt vekt på både behovet for lærlingplasser og mulige tiltak for å få til flere lærlingplasser.

-Dekning i forhold til lærlingplasser varierer litt rundt i landet. Men målrettet og god dialog mellom partene hjelper positivt på antallet lærlinger og antallet plasser det er mulig å få tilgang til for de som ønsker å komme inn i næringen, sier han.

Sett Sjøbein deltok også i møtet og la frem sin «Strategi -og handlingsplan for 2015».