Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
11.05.2017

Deltok på Brexitmøte

Regjeringsdialog

Norges Fiskarlag var representert med generalsekretæren og var en av flere næringsrepresentanter som deltok da regjeringen i dag inviterte til status- og innspillsmøte om Brexit.

Det var Næringsministeren, fiskeriministeren og EØS- og EU-ministeren som inviterte næringslivet for å informere om regjeringen sitt arbeid med brexit og for å få innspill til prosessen videre.

– Brexit går over i en ny fase nå som statsminister Theresa May formelt har startet prosessen med utmelding fra EU. Vi har jevnlig kontakt med både britene og EU, men trenger også viktige innspill om hvilke behov norsk næringsliv har når Storbritannia går ut av EU, sier næringsminister Monica Mæland (H) i en pressemelding fra departementet.

Sjømatnæringens syn

I møtet presiserte Fiskarlagets generalsekretær at Norges Fiskarlag er tilfreds med at regjeringen på et tidlig tidspunkt har startet arbeidet med å forberede seg på en fiskeripolitisk virkelighet med Storbritannia (UK) utenfor EU.

-Norge må ha et avklart og balansert forhold når det gjelder ressursforvaltning og regler for fiskeri med både EU og UK. Som næringsorganisasjon er vi inkludert i de forberedelser som regjeringen gjør når det gjelder ressursforvaltning og vi skal slik vi alltid gjør, bidra til at man finner gode løsninger for norsk sjømatnæring, sa Otto Gregussen.

Han viste også til at norsk sjømatnæring har et behov for en fri og uhindret adgang for våre produkter til både UK og EU, et arbeid som næringen har stått samlet om gjennom Sjømatalliansen.

-Vårt krav er at regjeringen skal sørge for at norsk sjømatnæring skal ha fri markedsadgang til både EU og UK. Det er mange kunder både i EU og UK som baserer sin virksomhet på import av sjømat fra Norge og vi skal sørge for at også disse interessene engasjerer seg i sine land for å sikre fortsatt tilgang på våre råvarer, lovte Gregussen i innspillsmøtet.

Handel med UK

Nest etter olje og gass, er sjømat det vi selger mest av til Storbritannia.

– Vi må bli enige om fordelingen av fiskekvoter mellom EU, Norge og Storbritannia. Vi må få på plass et nytt avtaleverk, regulere tilgangen til å fiske i hverandres soner for felles bestander, og etablere nye løsninger i bytteavtalen, sier fiskeriminister Per Sandberg (FrP).

Norsk handel med Storbritannia er i dag regulert av EØS-avtalen.