Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.05.2015

Deltar på lokallagsårsmøte

Ingebrigtsen til Senja

Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen deltar torsdag kveld i lokallagsårsmøtet til Nordre Senja Fiskarlag. Møtet starter klokken 19 på samfunnshuset på Husøy.

-Jeg ser frem til å delta i årsmøtet i kveld, sier Kjell Ingebrigtsen like før han entrer talerstolen under Norges Råfisklags møte som i dag avsluttes i Tromsø.

Ingebrigtsen har siden han ble leder i organisasjonen i november 2013 deltatt på de fleste regionlagenes årsmøter, i noen tilfeller har han deltatt sammen med generalsekretæren og i andre tilfeller har de to delt på representasjonen.

-Det er viktig å ta pulsen på organisasjonen og å være tilstede for å bidra til utviklingen, sier Kjell Ingebrigtsen. Dette gjelder både på regionnivå og lokallagsnivå, der han til nå i år har deltatt i flere slike møter.

Nytt lokallag

Nordre Senja Fiskarlag ble etabler ti 2012 da Botnhamn Fiskarlag, Fjordgård Fiskarlag og Øyfjord Fiskarlag slo seg sammen.

Leder i Nordre Senja Fiskarlag Jimmy Tøllefsen sier målsetningen er å få mer fart i laget, samt at det skal velges en ny leder. Tøllefsen sier Nordre Senja Fiskarlag kan bli et innflytelsesrikt lagt om de kommer seg godt opp og i gang som lokallag.

-Det har han helt rett i, kommenterer Ivar Sagen, daglig leder i Fiskarlaget Nord. Lokallaget er ett av de tre største i regionen og vi har mange dyktige medlemmer som har gjort og gjør en god jobb i organisasjonen, påpeker han.

-Lokallagsarbeidet er en viktig grunnpilar i Fiskarlaget og både jeg og Kjell stiller for å bidra til å synliggjøre dette, sier Sagen.

-Struktur under 11 meter er ett av punktene på sakslisten under årsmøtet, og det er naturlig å reflektere dette i mitt innlegg også, sier Kjell Ingebrigtsen.