11.08.2023

Deltar med mange

Arendalsuka 14.-18. aug

-Norges Fiskarlag har aldri før vært så omfattende til stede som under årets Arendalsuke. Det sier generalsekretær Sverre Johansen som sender mer enn 20 tillitsvalgte og ansatte til årets arrangement.

Norges Fiskarlag holder i 2023 ett eget stort arrangement under Arendalsuka, og så samarbeider vi med de andre sjømatorganisasjonene om et felles arrangement.

I tillegg til egne arrangement deltar våre ansatte og tillitsvalgte i mer enn 20 debatter og arrangement om alt fra havvind og miljø til torskeoppdrett, Stad skipstunnel og fiskeriene i Skagerrak.

Tirsdag 15. august på formiddagen inviterer vi til et tredelt omfattende arrangement, mens vi onsdag ettermiddag inviterer til debatt om mat sammen md andre sjømatorganisasjoner.
Begge arrangementene er lagt til No.1 Sportsbar innerst i Pollen i Arendal.

Omfattende

-Vi ser veldig fram til årets Arendalsuke. Uka har siden starten i 2012 utviklet seg til å bli en av landets største møteplasser for samfunnsdebatt, med anslagsvis 150 000 besøkende i sørlandsbyen under fjorårets uke. Vi ønsker å være med å sette egen dagsorden, samtidig som vi også opplever at mange ønsker å ha oss med i samfunnsdebatten og inviterer oss til sin arena. Vi har derfor strukket oss langt for å kunne få til å stille med kunnskapsrike og dyktige ressurser, både av ansatte og tillitsvalgte, sier generalsekretær Sverre Johansen.

Han selv deltar i flere av arrangementene, og det samme gjør leder Kåre Heggebø. De to får med seg ressurser fra ulike fagområder i organisasjonen, samt et helt spekter av erfaringer i Fiskarlagets korps av tillitsvalgte.

Mye havvind

-Vi ser at havvind bokstavelig talt er i vinden, noe vi har erfart over tid. I det daglige er selvfølgelig fiskerifaglige saker det vi arbeider mest med, og så er havvind og miljø tematikk som vi ser krever mye tid og ressurser. Vi har derfor flere medarbeidere med omfattende engasjement på disse fagområdene, sier han.

Allerede mandag kveld deltar leder Kåre Heggebø sammen med Fiskebåts Audun Maråk under et arrangement i regi av Offshore Norge.

Torsdag er Equinor arrangør når et tilsvarende arrangement holdes, også det med Fiskarlagets leder blant deltagerne.

Tirsdag setter vi altså egen dagsorden med et tredelt møtepunkt sammen med våre medlemslag Sør-Norges Fiskarlag og Fiskebåt.

Fra klokka 10:15 er følgende satt som overskrift:
• Fiskeflåten leverer fisk, men leverer den på samfunnskontrakten?
• Må fiskeri ofres for å bygge ut vindkraft til havs?
• Bevare meg vel – hvordan kan fiskeflåten bidra til å ta vare på havet?

Under de ulike programpunktene får du som besøker oss i No.1 Sportsbar eller følger sendingen på videolink høre mer om fiskeflåten sin rolle med å skape levende lokalsamfunn. Om hvordan fiskerinæringen kan være en bidragsyter til økt naturmangfold og du får debatt om fiskerikriminalitet med sjefen i Økokrim.

Dagen etter, onsdag 16. august kl. 15:45 til 18:45, stiller organisasjonene i sjømatnæringen spørsmålet: Vil vi egentlig spise mer sjømat?

Sjømat Norge, Norges Fiskarlag, Fiskebåt, Norsk Villfisk, Norges Råfisklag, Sildelaget og Pelagisk Forening tar deg med på en reise der ulike deler av vårt nasjonale matfat belyses.

Selvfølgelig – så blir det servering av godbiter fra havet under arrangementet. Vi har fått med oss en egen sjømatkokk som står for kulinariske godbiter.

Vi deler hele uka

Gjennom hele Arendalsuka vil vi både fortelle om kommende arrangement og gi glimt fra det som foregår, med hovedvekt på arenaer der vi selv deltar eller er involvert. Det blir snutter, smakebiter og omtaler både i våre sosiale medier og på nett og i medlems-appen.

Våre to hovedarrangement vil vi legge ut på videolink, og du kan se flere detaljer om våre arrangement i kalenderoversikten som ligger både på Fiskarlagets nettside (lenke) og i vår medlemsapp (kun for medlemmer).

Arendalsuka har også en egen app og nettside der du kjapt og enkelt kan søke deg frem til de nesten 2 000 ulike arrangementene og finne dine godbiter.

Fakta

  • Arendalsuka er en møteplass for samfunnsdebatt med deltagelse fra alle deler av samfunnet.
  • Alle arrangementer under Arendalsuka er åpne for alle og har gratis inngang.
  • Uka er holdt siden 2012 og det er anslått at 150 000 mennesker deltok i 2022.
  • Mer om Arendalsuka – se deres egen infoside