Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.11.2017

Delta på kurs!

Organisasjonskurs

Norges Fiskarlag arrangerer organisasjonskurs for medlemmer 11.- 13. desember. Meld deg på via ditt regionlag innen 20. november. Kurset holdes ved Scandic Hell Hotell i Stjørdal, og er en del av Fiskarlagets medlemsskolering.

Tema

Kurset er lagt opp i bolker repetisjon og videreføring i grunnleggende og praktisk organisasjonsarbeid, med tema knyttet til møteledelse, avstemningsregler og lovverket.

En hel dag er satt av til forelesninger og gruppearbeid om kystsoneforvaltning og planleggingen i kystsonen.

Informasjon og innsikt i kvoteforhandlingene og kvoter er også kunnskap og innsikt som kurset legger opp til å formidle til medlemmene, samt at deltagerne skal fremføre og få tilbakemeldinger på egne innlegg som filmes og gjennomgås sammen i deltagergruppen.

Også Landsmøtet som ble holdt 1.- 2. november står på agendaen. Generalsekretær Otto Gregussen deltar med et innlegg der han skal gå gjennom status og vegen videre for arbeidet i organisasjonen, med bakgrunn i Landsmøtets vedtak både om organisasjonsutviklingen og de fiskeripolitiske sakene.

Praktisk info

Deltagelsen er fri for medlemmene.

Det er ikke et krav, men det er en fordel at deltakerne har gjennomgått trinn I og trinn II for å kunne delta på trinn III. Litt erfaring fra organisasjonsarbeid vil også være en fordel både for den enkelte og kurset for øvrig.

Ta kontakt med ditt medlemslag for å melde interesse for deltagelse så snart som mulig. Påmeldingsfrist er 20. november.

– I tillegg til det rent faglige opplegget, vil det bli tid til sosialt samvær med mye god mat, sier kursansvarlig Knut Eriksen som ønsker deltagere fra hele landet velkommen til Stjørdal i desember.