Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
02.03.2018

Delta NÅ!

Endelig frist 16. mars

Fristen er utvidet og vi oppfordrer nå våre medlemmer om å delta i den viktige miljøundersøkelsen i regi av MARP og Fiskarlaget. Arbeidet skal dokumentere håndtering og holdninger til marint avfall.

-Vi oppfordrer alle våre medlemmer som ennå ikke har deltatt om å sette av om lag 10 minutter til denne viktige kartleggingsjobben. Det sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen fra sin posisjon på yttersiden av Lofoten under årets skreifiske.

Rent hav!

Ingebrigtsen har selv bidratt til å gi innspill til forskningsprosjektet Marine Plastic Pollution in the Arctic (MARP) som ledes av Norut. Norges Fiskarlag er aktiv i flere prosjekter som har til hensikt å redusere marin forsøpling, der dette er ett tiltak.

-Vi har sterk egeninteresse i å holde havet reint og redusere marint avfall, og det er derfor viktig at vi får bred og god deltagelse fra fiskerne for å vise hvordan vi selv er bevisst vår rolle på havet og til marint avfall, understreker Ingebrigtsen.

Første i sitt slag

Det har vært gjennomført mange analyser av funn på strender og lignende, men det har til nå ikke vært gjennomført noen aktiviteter som har gitt fiskerne en egen stemme. Denne spørreundersøkelsen blant medlemmer i Norges Fiskarlag som er registrert med e-postadresse i medlemssystemet er den første i sitt slag. Formålet er å kartlegge holdninger til marint avfall og praksis rundt avfallshåndtering om bord.

Omfattende prosjekt

Funnene fra undersøkelsene vil både være viktige for alle fiskere, Norges Fiskarlag og for forvaltningen i det videre arbeidet med marin forsøpling. Etter at hele prosjektet er avsluttet i 2020 vil vi ha en bedre forståelse av mekanismene rundt marin forsøpling og forslag til forebyggende tiltak, men vi trenger din kunnskap for å få gode resultat! Derfor er det viktig at ALLE medlemmer tar seg tid til å svare på denne spørreundersøkelsen innen fristen.

  • Undesøkelsen tar 10 til 15 minutter å gjennomføre.
  • Vi har utvidet svarfristen til 16. mars og håper DU kan ta deg tid til å bidra. På forhånd mange takk!

Gå inn på undersøkelsen og svar via denne linken (ekstern link)

Kontaktpersoner ved ev. spørsmål eller avklaringsbehov: