Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.12.2022

Carl Aamodt ny styreleder

Fiskebåt Sør

Carl Aamodt (32) fra Kristiansand er valgt til ny styreleder i Fiskebåt Sør.

– Jeg vil fortsette det gode arbeidet fra min forgjenger. Nye krefter, men stø og stabil kurs.

Det er i næringens møte med det grønne skiftet viktigere enn noengang å sikre stabile rammer som gir norske fiskere nødvendig langsiktighet for sine investeringer, sier Aamodt i en presseomtale etter møtet.

Sørlendingen Aamodt tar over etter Stig Østervold fra Austevoll. Carl Aamodt startet fiskerikarieren på en reketråler som 15-åring. Senere har han utdannet seg til kystskipper og etablerte virksomhet sammen med to eldre brødre og øvrige partnere, både i hav og kystfiskegruppen.

Aamodt har tidligere organisasjonserfaring fra lokallagsarbeid i Kristiansand Fiskarlag samt ulike verv både i Fiskarlaget sentralt og i Fiskebåt-systemet.

– I løpet av våren kommer regjeringen med ny kvotemelding. Det er viktig at det der blir forankret tverr-politisk stabilitet for næringen. Vi er flere år på overtid. Ellers er jeg spesielt opptatt at vi for næringens beste får landet en god ny organiseringsmodell, som står seg over tid, sier Aamodt.

Fiskebåt Sør er et regionlag i Fiskebåt og dekker området fra Sognefjorden og sørover. Medlemsmassen består av ringnotfartøy, pelagiske trålere, krabbe og stor-kystfartøy.

Fiskebåt Sør sitt overordnede mål er å jobbe for en verdiskapende og bærekraftig differensiert fiskeflåte.