Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.07.2017

Brev om brisling

Vil øke uttaket

Norges Fiskarlag har bedt Fiskeridirektoratet åpne for et brislingfiske med et uttak på 1 500 tonn på Vestlandet i år. Et slikt volum er viktig for å opprettholde brislingindustrien, mener Fiskarlaget.

De siste årene har det vært knyttet usikkerhet til bestandene av brisling, som er et fiske med lange tradisjoner på kysten.

Havforskningsinstituttet (HI) har gjort forskningstokt og Norges Sildesalgslag gjennomfører årlig et prøvefiske i utvalgte Vestlandsfjorder for å kartlegge om det finnes tilgjengelige brislingsforekomster. Tradisjonelt åpnes fisket dersom fangster inneholder minst 80 prosent brisling over 10 cm, som samtidig har et akseptabelt fettinnhold.

I et brev til Fiskeridirektoratet påpeker Fiskarlaget at det er svært viktig at det legges opp til et visst kvantum i dette fisket, knyttet til å kunne opprettholde kompetanse og drift både på sjøsiden og på landsiden.

Norges Fiskarlag deltok senest sist torsdag i et møte med Fiskeridirektoratet om saken.

Fiskarlaget foreslår også at forskere fra HI kan delta under årets prøvetokt fra Sildelaget, som en del av arbeidet med å få økt datagrunnlag for å kunne justere reguleringsopplegget i innværende sesong.

Les Fiskarlagets brev i saken: