Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
29.05.2018

Bred oljedialog

Tre møter tirsdag

-Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Tirsdag hadde Fiskarlaget tre ulike møter med representanter for selskap som opererer på norsk sokkel. Hensikten med møtene er å bidra til et best mulig samarbeid på feltet.

-Møtet med Equinor på morgenen var knyttet til en pågående undersøkelse i Nordsjøen, mens møtene med MOL og CGG var planlagte kontaktmøter, opplyser fagansvarlig Sonja Elin Kleven Jakobsen.

CGG møtte med tre av sine sentrale representanter for sin virksomhet og både Fiskarlaget og CGG benyttet anledningen til å gi generelle orienteringer om sitt arbeid.

CGG ønsket også spesielt å opprette dialog knyttet til sin planlagte aktivitet på seismiske undersøkelser i sommer.  I møtet ble blant annet kart og posisjoner for planlagt aktivitet nøye gjennomgått.

-Denne typen samarbeidsmøter er med på å holde åpne dialoger og skape gode avklaringer. God planlegging og kjennskap til hverandres aktiviteter er med på å forebygge og tilrettelegge for best mulig resultat for alle parter, sier generalsekretær Otto Gregussen.

-Jeg håper derfor at både jevnlig kontakt, det at vi kjenner hverandre og har åpne linjer til hverandre, skal være med på og bidra til færrest mulig uønskede situasjoner på havet, sier han.