Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
08.11.2017

Bred delegasjon i Bergen

Reguleringsmøtet

Norges Fiskarlag er godt representert under Reguleringsmøtet hos Fiskeridirektoratet onsdag og torsdag.

Reguleringsmøtet holdes med to årlige møter, på forsommeren og i november. Høstmøtet er en arena der Fiskeridirektøren inviterer næringen til å komme med innspill til hvordan fisket bør legges opp for det kommende året.

Møtet holdes i Fiskeridirektoratets lokaler i Strandgaten i Bergen.

Innspillene til møtet fra Fiskarlaget er behandlet organisasjonsmessig og etter vedtak i Landsstyret.

Se saksliste og enkeltinnspill på Fiskeridirektoratets hjemmeside (ekstern link)

Disse deltar

Fra Norges Fiskarlag deltar følgende personer i møtet:

· Kåre Heggebø

· Einar Helge Meløysund

· Steinar Bredsand

· Valter Rasmussen

· Jan Ivar Maråk (første dag)

· Nina Rasmussen (andre dag)

· Jan Birger Jørgensen

Observatør:

· Trude Elisabeth Martinsen Knutsen (student fra UiT/NFH i praksisopphold hos Norges Fiskarlag)

I Fiskarlagets delegasjon stiller også Linn Theres Nekkøy fra rederiet «Bluefin» under behandling av saken om regulering av makrellstørje (dag 2).

-Tillitsvalgte og ansatte deltar som vanlig i møtet, og i tillegg har vi også har med oss Trude som er praksisstudent fra Norges Fiskerihøgskole hos Fiskarlaget denne høsten.

Tett på organisasjonen

Trude Elisabeth Martinsen Knutsen er student ved Fiskerihøyskolen i Tromsø og har fulgt arbeidet i Fiskarlaget frem mot Landsmøtet både fra kontoret i Tromsø og fra hovedkontoret i Trondheim. Hun var også invitert som Fiskarlagets gjest og observatør under Landsmøtet.

-Vi ønsker å gi fiskerikandidatene et godt og bredt innblikk i hvordan hverdagen er i organisasjonen og har lagt opp til at praksisstudentene våre får følge tett på både ledelsen og arbeidet som vi gjør i de ulike avdelingene de besøker. Jeg tror det er en bra måte å gjøre det på for å synliggjøre bredden i arbeidet vi gjør, sier Jan Birger Jørgensen.