Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
13.11.2015

Bootcampen er i gang

Hva får studentene til?

16 utvalgte studenter møttes i formiddag til oppstart av et arrangement som skal munne ut i innspill til villfisknæringen, og som blir presentert på Fiskarlagets Landsmøte kommende onsdag. Under åpningen introduserte generalsekretær Otto Gregussen dem for næringen.

De 16 studentene er invitert fra ulike studieretninger ved universiteter og høyskoler i Norge til å delta på den Marine Student Bootcampen som holdes i Midt-Norge de neste dagene.

Rammen er at de skal bli gitt en introduksjon til næringen og deretter bli med å løse noen av fremtidens utfordringer for næringen.

Det er det nasjonale rekrutterings- og kompetansesamarbeidet «Sett Sjøbein» som organiserer arrangementet, som starter opp med åpningssesjon i Landsstyresalen hos Norges Fisakrlag og avsluttes onsdag 18. november 2015 med juryering og premiering av beste forslagspakke på Fiskarlagets landsmøte.

Studentene kommer fra ulike studieretninger og de vet lite om hva de skal få oppleve de neste dagene, heller ikke mye om hvilke spennende utfordring de skal være med å løse. Gjennom en intensiv uke skal de først introduseres for ulike deler av sjømatnæringen for å tilegne seg kunnskap og bli kjent med utfordringer som næringen står overfor. Dette får de blant annet ved både foredrag og bedriftsbesøk til ulike deler av næringen.

Fredag er det blant annet også foredrag ved Bellona og Nox-fondet, før omvisninger og foredrag ved Marintek og båtprodusenten Selfa, før det lørdag og søndag blir flere aktuelle foredrag og bedriftsbesøk.

Deretter skal studentene i to døgn arbeide intensivt med en oppgave og konkurrere om å utvikle en fremtidig løsning på en av de utfordringene som næringen står overfor.

-En bredt sammensatt jury kårer en vinner som skal presentere sitt løsningsforslag 18.november i Trondheim på Norges Fiskarlag sitt Landsmøte, forteller leder i Sett Sjøbein Janita Arhaug.

Vinneren presenteres av fiskeriminister Elisabeth Aspaker, som også har gitt Sett Sjøbein oppdraget om å gjennomføre arrangementet.