Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.03.2019

Bifangst på kolmule?

Nye vilkår i år

Fiskeridirektoratet minner i en kontakt med Fiskarlaget om de nye reglene for bifangst av makrellstørje, som gir anledning til å få betalt også for størja. Det er i forbindelse med pågående kolmulefiske at påminnelsen kommer.

Hvert år er det noen fartøy som får bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter. Det er svært viktig at fangst av makrellstørje blir registrert, og Fiskeridirektoratet opplyste tidligere i mars at de hjelper til med denne registreringen.

Det som også er nytt av året er at Nærings- og fiskeridepartementet åpner for at fartøy som får bifangst av makrellstørje i fisket etter andre arter kan få betalt for denne bifangsten.

Det er i forbindelse med det pågående kolmulefisket med norske fartøy at Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på at det ved innblanding av bifangst, og særlig makrellstørje er slike regler.

Det er avsatt 27 tonn makrellstørje til bifangst i 2019. Bifangstreguleringen innebærer at fartøy som ikke har adgang til å fiske makrellstørjekan ha inntil 10 makrellstørjer som bifangst i den enkelte landing. Bifangsten kan likevel ikke overskride 20 % i vekt av den totalte fangst om bord ved landing.

Fangsten skal i utgangspunktet landes i utpekte havner, og det må følge et fangstsertifikat med når fangsten selges.

I dag foregår utfylling og signering av fangstsertifikat elektronisk. Det du som fisker må gjøre er å kontakte Fiskeridirektoratet og gi dem de opplysningene de trenger, så gjør faktisk de papirarbeidet.

Se nederst i denne teksten for å få oversikt over hvilke opplysninger du må gi Fiskeridirektoratet.

Dette gjør du dersom du får fangst av makrellstørje:

Registrer makrellstørjen i det elektroniske rapporteringssystemet (ERS) på lik linje med annen bifangst.
Kontakt FMC hos Fiskeridirektoratet så snart som mulig etter at du har fått bifangsten, og informer dem om at du har fått makrellstørjen.
FMC kommer til å stille en del spørsmål som de vil videreformidle til regionkontoret og til en saksbehandler sentralt hos Fiskeridirektoratet. Blant annet må vi vite når og hvor du har tenkt å lande makrellstørjen.
Landing av makrellstørje vil som utgangspunktet bare kunne skje i forhåndsutpekte havner: Liste over slike havner i Norge (lenke til ICCAT).
Dersom du ønsker å lande makrellstørjen i utlandet: Lister over havner i utlandet (lenke til ICCAT).
Før du kan anløpe utenlandsk havn må du fylle ut en egen ICCAT Havnestasmelding (lenke til ICCAT). Den skal sendes havnestaten, som må godkjenne at du anløper denne havnen.

Fangstsertifikat

Før fangst av makrellstørje skal omsettes må det fylles ut et eget ICCAT fangstsertifikat.
For å kunne fylle ut sertifikatet trenger vi følgende informasjon:

Navn på fartøy
Registreringsmerke
Fangstområde (eksempelvis Østatlanteren)
Antall fisk
Estimert totaltvekt og estimert snittvekt
Fiskeredskap som ble benyttet
Navn på kjøper